Samiskopplæring innenfor det samiske forvaltningsområdet skoleåret 2022/2023

Søknadsfrist:
15. november 2022 23.59
Målgruppe:
Kommuner i det samisk forvaltningsområdet
Ansvarlig:
Oppvekst- og barnevernavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner i det samiske forvaltningsområdet

Er dere kommune i forvaltningsområdet for samisk språk som gir opplæring i og på samisk for elever i grunnskolen, så kan dere sende inn søknad om tilskudd til Statsforvalteren i eget fylke innen 15. november.

Publisert 04.03.2022

Kommunene i Troms og Finnmark skal skrive ut et ferdig utfylt refusjonsskjema for samisk opplæring fra GSI og sende dette til statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Hvis dere som kommune i det samiske forvaltningsområdet i Norge kan dokumentere at tilskuddstildelingen ikke fanger opp det reelle merbehovet for undervisningstimer som opplæringen i og på samisk utgjør, kan dere i tillegg søke om skjønnsmidler for opplæring i og på samisk. Slik søknad sendes Statsforvalteren i Troms og Finnmark uavhengig av hvilket fylke dere tilhører innen 15. november.

Dere kan lese mer om samiskopplæring og tilskudd her:

Statsforvalteren i Troms og Finnmark (også oversatt til Nordsamisk)

Utdanningsdirektoratet

Søknadsfrist:
15. november 2022 23.59
Målgruppe:
Kommuner i det samisk forvaltningsområdet
Ansvarlig:
Oppvekst- og barnevernavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner i det samiske forvaltningsområdet