Kvensk og finsk som 2. språk - grunnskole 2022/2023

Søknadsfrist:
15. november 2022 23.59
Målgruppe:
Grunnskoler i Troms og Finnmark
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
Grunnskoleeiere i Troms og Finnmark

Skoler og kommuner som gir elever opplæring i finsk og/eller kvensk som andrespråk, kan søke om tilskudd. Søk innen 15. november.

Publisert 05.04.2022

Elever som ønsker opplæring i finsk/kvensk som andrespråk, har rett til det i følge opplæringsloven § 2-7. 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark deler ut tilskudd til skoler og kommuner som gir slik opplæring. Informasjon om ordningen er sendt til skoleeierne 5. april 2022.


Timesats

Timesatsen pr. 1. januar 2022 er satt til 623 kroner per klokketime.


Søknadskjema

Søknadsskjema om tilskudd til timer til opplæring i kvens/finsk som andrespråk skal fylles ut av den enkelte skole og sendes tjenestevei til kommunen.

  • Skolene skal begrunne gruppeinndelingen.
  • Skolene skal beskrive organiseringen av opplæringen.

Private skoler sender søknaden til Statsforvalteren.


Søk innen 15. november 2022

Kommunen samler informasjonen fra alle skolene i et samleskjema og sender dette sammen med skjemaene fra den enkelte skole til Statsforvalteren i Troms og Finnmark etter 1. oktober, men før 15. november.

Skoleeier kan velge å sende inn et prognoseskjema innen 15. mai 2022 dersom dere ønsker en tilbakemelding på om undervisningen dere planlegger anses som rimelig med tanke på tilskudd.

Søknadsfrist:
15. november 2022 23.59
Målgruppe:
Grunnskoler i Troms og Finnmark
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
Grunnskoleeiere i Troms og Finnmark