Kriseskjønn

Søknadsfrist:
16. september 2022 23:00
Målgruppe:
Kommuner i Troms og Finnmark
Ansvarlig:
Justis- og kommunalavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner i Troms og Finnmark

Kommunene i Troms og Finnmark kan søke om kriseskjønn innen 16. september. Det er satt av 5,4 millioner kroner til ordningen.  

Publisert 17.01.2022

Intensjonen med kriseskjønnsmidlene er å ivareta kommuner som har fått uforutsette og ekstraordinære økonomiske utfordringer i løpet av året, inkludert naturskade.

Innhold i søknad

Søknader skal inneholde en kort begrunnelse og oversikt over ekstraordinære utgifter i budsjettåret.

Søknader sendes Statsforvalterens postmottak sftfpost@statsforvalteren.no (ikke via søknadsdatabasen Prosjektskjønn).

Mer informasjon

Du finner nærmere informasjon om ordningen og hvordan du søker i utlysningsbrevet og KMDs retningslinjer for skjønnstildelingen for 2022.

Søknadsfrist:
16. september 2022 23:00
Målgruppe:
Kommuner i Troms og Finnmark
Ansvarlig:
Justis- og kommunalavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner i Troms og Finnmark

Kontaktpersoner