Utlysning av midler til utviklingsprosjekter på barnevernområdet

Søknadsfrist:
30. juni 2022
Målgruppe:
Kommunal barneverntjeneste
Ansvarlig:
Oppvekst- og barnevernavdelingen
Hvem kan søke:
Kommunale barneverntjenester i læringsnettverk

Det er satt av kr. 3 750 000,- til utviklingsprosjekter i læringsnettverk for 2022.

Midlene skal som tidligere år benyttes til utviklingsprosjekter for tjeneste- og tiltaksutvikling i kommuner som deltar i læringsnettverk. Tjenesteutvikling kan også innebære kompetansehevende tiltak. Det primære formålet med midlene er å stimulere til utvikling av tjenester og tiltak gjennom samarbeid på tvers av kommunegrensene og mellom barneverntjenesten og øvrige aktører på kommunens oppvekstområde.

Publisert 18.03.2022

Utviklingsprosjektene skal understøtte behovene som følger av barnevernreformen. Læringsnettverk vil kunne involvere andre kommunale tjenester i utviklingsprosjekter. Dette for å styrke kommunenes forebyggende arbeid. 

Kommuner som ikke har etablert læringsnettverk har mulighet til å danne nettverk eller å koble seg på etablerte nettverk. Nettverkene kan nå søke stimuleringsmidler.

Egeninitierte utviklingsprosjekter

Kr. 1 150 000,- av midlene skal gå til egeninierte utviklingsprosjekter i kommunene. Her definerer nettverkene selv tematikk for prosjektene med utgangspunkt i lokale forhold og behov. Læringsnettverket må samarbeide med kompetansemiljøer i arbeidet med prosjektet. 

Utviklingsprosjekter på fosterhjemsområdet

Kr. 2 600 000,- av midlene skal gå til kommunens arbeid på fosterhjemsområdet. Det gjelder utvikling, etablering og gjennomføring av kommunale veieldnings- og oppfølgingstilbud til fosterhjem, og arbeidet med rekruttering i slekt og nettverk. 

Midlene skal bidra til at kommunene etablerer fagmiljø for oppfølging av fosterhjem. Det oppfordres til samarbeid mellom tjenester/kommuner, eksempelvis ved å etablere felles veieldnings- og opplæringstilbud til fosterhjem. 

Midlene i begge ordninger kan benyttes til å dekke kostnader til stillinger i prosjektperioden, eller oppfølging fra eksterne kompetansemiljø til opplæring, kvalitetssikring og evaluering. 

Vår erfaring er at læringsnettverk som har en prosjektleder i en prosentstilling dedikrt til nettverket og oppfølging av prosjektene, har større mulighet til å jobbe strukturert og godt, og lykkes med prosjektene. Vi oppfordrer derfor fortsatt læringsnettverkene til å vurdere muligheten for prosjektleder. Bufetat vil kunne bidra med sin kompetanse i prosjektene, og det er en fordel om det opprettes et samarbeid med eksterne kompetansemiljø. 

Søknad, med prosjektplan, skal fremmes i fastsatt skjema.

Søknadene skal være i henhold til retningslinjer om tilskudd. 

Søknadsfrist:
30. juni 2022
Målgruppe:
Kommunal barneverntjeneste
Ansvarlig:
Oppvekst- og barnevernavdelingen
Hvem kan søke:
Kommunale barneverntjenester i læringsnettverk