Tilskudd til landbruksvikarordningen

Søknadsfrist:
1. februar 2022 23.59
Målgruppe:
Virksomheter som tilbyr avløsning/avløserlag
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Rapporteringsfrist:
1. februar 2022 23.59

Formålet med tilskuddet er å bidra til å sikre kvalifiserte landbruksvikarer der det er behov for det.

Publisert 14.01.2022

Formålet med ordningen

Landbruksvikarer skal yte kvalifisert hjelp til foretak med husdyr- og planteproduksjon når det oppstår sykdom, skade, dødsfall eller andre krisesituasjoner som gjør at den som har det daglige ansvaret i foretaket ikke kan utføre arbeidet sitt.  Landbruksvikaren skal kunne komme på kort varsel.  

Hvem kan søke

Virksomheter som tilbyr avløsning/avløserlag. 

Krav til hva som skal til for å kunne regnes som en virksomhet som tilbyr avløsning/avløserlag:

En organisasjon som

  • har som formål å organisere og administrere avløsning innenfor et geografisk område 
  • har åpent medlemskap for alle jordbruksforetak i området som har rett på avløsertilskudd 
  • er organisert med et eget styre og vedtekter, og 
  • er godkjent av statsforvalteren 

 

Hvordan søke og rapportere

Søknad og rapport sendes på skjema som finnes i Altinn – mer informasjon og lenke til søknadsskjema:  Tilskudd til landbruksvikarvirksomhet

Frist for å søke om tilskudd til landbruksvikarordningen er 1. februar. Den samme fristen gjelder for rapportering for 2021.

Søknadsfrist:
1. februar 2022 23.59
Målgruppe:
Virksomheter som tilbyr avløsning/avløserlag
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Rapporteringsfrist:
1. februar 2022 23.59