Tilskudd til kommunene: Kompensasjon for fastlegers sykefravær knyttet til koronavirus

Søknadsfrist:
1. desember 2021 23.00
Målgruppe:
Næringsdrivende fastleger som håndterer Covid-19, men som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden
Ansvarlig:
Statsforvalteren forvalter tilskuddet på vegne av Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner i Troms og Finnmark

Kommunene har hatt store merutgifter for å dekke fastlegenes inntektstap under pandemien. Stortinget har også i 2021 bevilget midler for å kompensere merutgiftene. 

 

Publisert 12.04.2021, Oppdatert 19.08.2021

Fastlegene er en viktig gruppe i arbeidet mot Covid-19. De er utsatt for smitte og det kan bli nødvendig med karantene. 

Kommunene blir kompensert for merutgifter knyttet til å gi fastleger som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden. Kompensasjonen er 9752 kroner per fraværsdag hvis legen under legearbeid er blitt smittet av koronavirus eller som følge av risiko for å ha fått smitte må ut av jobb og i karantene.

Kommunene må søke

Det er bare kommuner som kan søke om tilskudd.

Sett dere inn i det fullstendige regelverket for tilskuddet før dere søker. 

Dette må søknaden inneholde

Det er laget et særskilt skjema for tilskuddsordningen (som ligger til høyre på nettsiden).

Søknaden skal inneholde en utskrift fra kommunens regnskapssystem som viser regnskapsførte merutgifter til næringsdrivende fastleger som faller innenfor målgruppen for ordningen. Kommunene må føre oversikt over de ekstra utgiftene, og angi navn og antall dager per fastlege det søkes kompensasjon for.

Søknadsfristen utvidet, ny dato 1. desember

Tilskuddsordningen gjelder for hele 2021, og er utvidet fra den opprinnelige fristen på 1. september. Søknader fra kommunene behandles fortløpende av Statsforvalteren, så lenge fraværet skjedde i 2021. Ordningen er åpen for søknad ut hele året, men av praktiske årsaker ønsker vi søknader innen 1. desember 2021. I Troms og Finnmark kan Statsforvalteren totalt fordele 6 000 000 kr.

Send søknaden til

Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Postboks 700
9815 Vadsø

- eller på e-post til Statsforvalterens postmottak: sftfpost@statsforvalteren.no

Ikke krav til rapportering

Dette er en refusjonsordning uten krav til rapportering fra tilskuddsmottaker. Nødvendig dokumentasjon sendes inn i søknaden.

Søknadsfrist:
1. desember 2021 23.00
Målgruppe:
Næringsdrivende fastleger som håndterer Covid-19, men som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden
Ansvarlig:
Statsforvalteren forvalter tilskuddet på vegne av Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner i Troms og Finnmark