Tidligpensjon til jordbrukere

Søknadsfrist:
Løpende
Målgruppe:
Jordbrukere som har fylt 62 år og som har drevet jordbruk i minst 15 år
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Jordbrukere som har fylt 62 år og som har drevet jordbruk i minst 15 år, kan få tidligpensjon. Søk om tidligpensjon til Statsforvalteren.

Publisert 17.02.2020

Tidligpensjon for jordbrukere skal bidra til generasjonsskifter i landbruket. Hensikten er å bidra til tidligere generasjonsskifte og stimulere til nyrekruttering.

Dere kan søke om enbrukerpensjon eller tobrukerpensjon.

Les mer om hvem som har rett på tidligpensjon, hva søknaden må inneholde og hvordan du søker på Landbrukdirektoratets side om tidligpensjon.

Der finner du søknadsskjema og et regneark for beregning av tidligpensjon.

Forskrift om tidligpensjon for jordbrukere (Lovdata)

Løpende søknadsfrist

Det er ingen fast søknadsfrist for å søke om tidligpensjon. 

Veiledning

Kontakt gjerne Statsforvalteren hvis du trenger hjelp eller veiledning for å søke.

Søknadsfrist:
Løpende
Målgruppe:
Jordbrukere som har fylt 62 år og som har drevet jordbruk i minst 15 år
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark