Opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

Søknadsfrist:
Se hovedtekst
Målgruppe:
Kommuner og fylkeskommuner
Ansvarlig:
Oppvekst- og barnevernavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner og fylkeskommuner

Tilskuddet skal bidra med finansiering og stimulere kommunene til å gi grunnskoleopplæring og videregående opplæring til barn og unge mellom 16-18 år som søker opphold i Norge. 

Publisert 16.03.2021

Skoleeier søker om tilskuddet etterskuddsvis hvert halvår.

 

Søk i løpet av juni for vårhalvåret 2021.

Søk i løpet av desember for høsthalvåret 2021.

 

Du finner søknadsskjema og mer informasjon om ordningen på Utdanningsdirektoratets hjemmeside.

Søknadsfrist:
Se hovedtekst
Målgruppe:
Kommuner og fylkeskommuner
Ansvarlig:
Oppvekst- og barnevernavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner og fylkeskommuner

Kontaktpersoner