Midler til nettverk for samiske barnehager

Søknadsfrist:
1. oktober 2021
Målgruppe:
Samiske barnehager, barnehager med samiske avdelinger og barnehager med samiske barn.
Ansvarlig:
Oppvekst- og barnevernsavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner og barnehager
Rapporteringsfrist:
1. desember 2022

Statsforvalteren i Troms og Finnmark deler ut midler til nettverk. Jobber du i en samisk barnehage, barnehage med samisk avdeling eller i en barnehage med samiske barn, søk om midler til nettverk.

 

Publisert 17.08.2021

Vi inviterer kommuner, samiske barnehager, barnehager med samiske avdelinger og andre barnehager i Troms og Finnmark med samiske barn til å søke om midler til faglige nettverk i egen kommune eller på tvers av kommunegrensene. 

Faglige nettverk

Nettverk mellom barnehagene kan bidra til gode møteplasser for utveksling av erfaringer, formidling av gode eksempler og faglig påfyll. Vi ønsker at dere skal se på muligheter for nettverk for deres barnehage, alene eller sammen med andre barnehager.

De barnehagene som har få samiske barn kan også gå sammen for å lage nettverk for barn på tvers av flere barnehager.

Her kan du lese mer

Alle barnehager innenfor målgruppen er velkommen til å søke. 

Søknaden sendes til fmfipost@statsforvalteren.no

Søknadsfrist:
1. oktober 2021
Målgruppe:
Samiske barnehager, barnehager med samiske avdelinger og barnehager med samiske barn.
Ansvarlig:
Oppvekst- og barnevernsavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner og barnehager
Rapporteringsfrist:
1. desember 2022