Produksjonstilskudd del 2

Søknadsfrist:
15. oktober 2021 23.59
Målgruppe:
Gårdbrukere i Troms og Finnmark
Ansvarlig:
Landbruksforvaltningen i kommunene

Fra 1. oktober kan du som er gårdbruker søke om produksjonstilskudd del 2.

Publisert 04.10.2021

Ved del 2 kan både foretak med husdyrproduksjon og foretak med planteproduksjon søke tilskudd.

  • Du kan levere søknaden fra og med 1. oktober, som er telledato
  • Søknadsfristen er 15. oktober
  • Du kan endre opplysninger i innlevert søknad i 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut, fram til og med 29. oktober
  • Du kan levere søknaden inntil 14 dager etter søknadsfristen, dvs. frem til og med 29. oktober, men tilskuddsutbetalingen reduseres da med 1000 kroner for hver dag fristen er overskredet.

Landbruksdirektoratet har fått nye hjemmesider. Der finner du også veiledning.

Vi minner om at gjødselplan skal være oppdatert, og den skal være utarbeidet i god tid før vekstsesongen. 

Søkere må huske å kontrollere og deretter sende inn, og sjekke at de har fått kvittering i altinn. Dette gjelder også ved etterregistrering av opplysninger.

 

Søknadsfrist:
15. oktober 2021 23.59
Målgruppe:
Gårdbrukere i Troms og Finnmark
Ansvarlig:
Landbruksforvaltningen i kommunene