Lønnstilskudd til utdanning i avansert klinisk sykepleie

Søknadsfrist:
1. juni 2021
Målgruppe:
Målgruppen er sykepleiere i helse- og omsorgstjenesten i kommunene
Ansvarlig:
Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner, Frivillige og ideelle organisasjoner (herunder stiftelser), bedrifter, Kommersielle og ideelle tilbydere av kommunale helse- og omsorgstjenester som har driftsavtale med kommuner kan få tilskudd.                              Helse Nord ved Universitetssykehuset i Nord-Norge kan søke om tilskudd til Svalbard over tilskuddsordningen.
Rapporteringsfrist:
1. april 2022

Helsedirektoratet har lyst ut ordningen med lønnstilskudd til utdanning i avansert klinisk sykepleie for 2021.

Publisert 03.05.2021

Formålet med lønnstilskuddet er å stimulere kommuner til kompetanseoppbygging gjennom å videreutdanne sykepleiere i avansert klinisk sykepleie som ivaretar behov i den kommunale helse- og omsorgtjenesten.

Målgruppen er sykepleiere i helse- og omsorgstjenesten i kommunene.

Søknaden sendes inn via Altinn.

 

Fullstendig utlysning med informasjon og søknadsportal finner du her:

https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/lonnstilskudd-for-masterutdanning-i-avansert-klinisk-sykepleie#68250c10-6ec8-40cc-88d1-9dd39431df5a

Søknadsfrist:
1. juni 2021
Målgruppe:
Målgruppen er sykepleiere i helse- og omsorgstjenesten i kommunene
Ansvarlig:
Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner, Frivillige og ideelle organisasjoner (herunder stiftelser), bedrifter, Kommersielle og ideelle tilbydere av kommunale helse- og omsorgstjenester som har driftsavtale med kommuner kan få tilskudd.                              Helse Nord ved Universitetssykehuset i Nord-Norge kan søke om tilskudd til Svalbard over tilskuddsordningen.
Rapporteringsfrist:
1. april 2022