Avlingssvikt på grunn av klimaforhold

Søknadsfrist:
31. oktober 2020 23.59
Målgruppe:
Gårdbrukere som kan søke produksjonstilskudd
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark i samarbeid med kommunene

Meld fra til kommunen straks dersom du har skader på avlingen etter flom eller andre klimaskader. Husk å søke innen 31. oktober 2020.

Publisert 11.06.2020

Du søker om erstatning til kommunen din. Ordningen gjelder betydelig svikt i plante- eller honningproduksjon det ikke er mulig å sikre seg mot. 

Det er viktig at du melder ifra til kommunen tidlig, slik at kommunen har mulighet til å bekrefte at skaden er klimabetinget. Det vil ellers være opp til søker å dokumentere dette, noe som kan være vanskelig i ettertid.

Det er også viktig at søker sammen med representant for kommunen får målt opp avlinga så raskt som mulig, og helst før innefôringa starter. 

  • Spørsmål om ordningen rettes til kommunen. 
  • Skader skal varsles til kommunen så tidlig som mulig.  
  • Søknad om erstatning sendes til kommunen innen 31. oktober. 

 

Søknadsfrist:
31. oktober 2020 23.59
Målgruppe:
Gårdbrukere som kan søke produksjonstilskudd
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark i samarbeid med kommunene

Kontaktpersoner