Tilskudd/stipend til videreutdanning i finsk/kvensk

Søknadsfrist:
17. april 2020 23.59
Målgruppe:
Skoler og lærere i Troms og Finnmark
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
Skoler, kommuner og aktuelle lærere i Troms og Finnmark

Skoler og aktuelle lærere i Troms og Finnmark kan søke om stipend/tilskudd til videreutdanning i finsk/kvensk skoleåret 2020/21. Søknadsfrist er 17. april.

Publisert 23.03.2020

For at en kommune skal motta tilskudd må videreutdanningen gi kompetanse i finsk/kvensk som andrespråk.

Kommunen får refundert lærerens grunnlønn

I studieåret får læreren lønn utbetalt av skoleeier. Skoleeier får refundert beløp som er lik lærerens grunnlønn etter endt utdanning. Skoleeier må dekke eventuelle alderstillegg. Søker må ha godkjent lærerutdannselse og fast ansettelse.


Bindingstid

Den som får tildelt studiehjemmel må underskrive avtale med skoleeier hvor han/hun er ansatt, og binde seg til å undervise i minst to år i grunnskolen umiddelbart etter at hjemmelen er benyttet.

Bindingstiden kan reduseres forholdsvis hvis permisjonen er mindre enn et år, men bindingstiden kan ikke bli mindre enn ett år. Eventuell plikttjeneste etter andre permisjonsordninger kommer i tillegg.


Søknadsfrist er 17. april

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har fått midler til studiehjemler i 2020. Med forutsetning om at Fylkesmannen får midler i 2021, lyser vi ut studiehjemmel i finsk/kvensk for skoleåret 2020/21.

Les informasjonsbrev her.

Søknadskjema (skjema 1) fylles ut av den enkelte søker og sendes visa skolens rektor til skoleeier. Skoeleier skal prioritere søknadene i skjema 2. Det er viktig at skoleeier svarer på spørsmålene i skjemaet.

Skoeleier sender i søknadene samlet til Fylkesmannen i Troms og Finnmark innen 17. april 2020 på e-post fmtfpost@fylkesmannen.no

Oppgi referanse 2020/2701 når dere henvender dere til oss.

Tildelingen skjer i uke 17.

Søknadsfrist:
17. april 2020 23.59
Målgruppe:
Skoler og lærere i Troms og Finnmark
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
Skoler, kommuner og aktuelle lærere i Troms og Finnmark