Tilskudd til etablering av Ut på vidda

Søknadsfrist:
1. mai 2019
Målgruppe:
Etablerere av Ut på vidda-tilbud
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
Reineiere
Rapporteringsfrist:
31. desember 2019

Reindriftsfamilier som starter opp med Ut på vidda-tilbud, lærings- og omsorgstjenester, kan søke om etablerertilskudd. Søk innen 1. mai.

Publisert 04.04.2019

Fylkesmannen deler ut tilskudd på inntil 50.000 kroner.

En enkel søknad sendes ved bruk av søknadsskjemaet:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/reindriften/tilskudd/utviklings-og-investeringstiltak/skjema

 

Tilskuddet dekker blant annet kurs, studietur, møter, reiser og andre forberedelser.

Retningslinjer og svar på spørsmål får du ved å kontakte: inger.elisabeth.haug@landbruksdirektoratet.no  

Søknadsfrist:
1. mai 2019
Målgruppe:
Etablerere av Ut på vidda-tilbud
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
Reineiere
Rapporteringsfrist:
31. desember 2019