Forsvaret skal øve i Salangen, Bardu og Målselv

1000 soldater og en rekke tunge og lette kjøretøyer skal delta på øvelse Thunder Reindeer Salangen, Bardu og Målselv i perioden 27.-31. mai. Foto: Sigrid Vormeland, Forsvaret

I perioden 27.-31. mai skal Forsvaret øve i Salangen, Bardu og Målselv kommune. Øvelsen er en skarpskytingsøvelse der inntil 1000 personer deltar.

Publisert 13.05.2024

Øvelsen går under navnet Thunder Reindeer. Totalt vil inntil 1000 personer delta i øvelsen. Det planlegges bruk av inntil 60 tunge og 50 lette terrengkjøretøy og beltemotorsykler. I tillegg inntil 100 tunge og lette feltkjøretøy på hjul. Det vil foregå skarpskyting og manøverering med mekaniserte avdelinger i Forsvarets skytefelt og forflytning av enheter utenfor områdene.

Forsvaret anmoder grunneiere om å la bommer stå åpne/ulåst eller at bommer merkes tydelig med kontaktinformasjon slik at Forsvaret kommer til innenfor det rekvirerte området.

Øvingsleder og publikumskontakt er kommandersersjant Gisle Totland, som kan nås på telefon 906 10 768. Miljøvernbefal under øvelsen er kommandersersjant Ove Andreassen, kontaktnummer er 970 48 093. Døgnbemannet telefon: Nasjonalt landoperativt senter (NLS) 778 95 200.

FOH samtykker i at skjønnsnemnd for de aktuelle kommuner benyttes ved eventuelle saker om erstatning for tap og skade som følge av rekvisisjonen:

  • A/19-02 - Salangen og Bardu
  • A/19-03 - Målselv

Hjemmelen for rekvisisjon av øvingslende er gitt i Lov om militære rekvisisjoner (Rekvisisjonsloven) med tilhørende forskrifter, samt Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (Motorferdselloven, §4). Rekvisisjonsmyndighet er gitt sjef FOH, viseadmiral Rune Andersen.

Saken oppsummert

Hva?
Skarpskytingsøvelse

Hvor?
Salangen, Målselv og Bardu kommune

Når?
27.-31. mai 2024

Hvem?
Hæren ved Brigade Nord