Fjellskred

Det er syv ustabile fjellpartier med høy risiko for skred i Norge. Tre av dem ligger i Kåfjord kommune i Troms. Alle fjellpartiene er definert som høgrisikoobjekter og blir derfor overvåket hele døgnet, hele året. 

Det er NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, som overvåker fjellpartiene Jettan, Indre Nordnes og Gámanjunni 3.   

Kåfjord kommune har egen beredskapsplan for fjellskred. Det har de også i Lyngen, Storfjord og Nordreisa. Alle disse kommunene blir berørt av et skred fra Indre Nordnes eller Jettan. 

Statsforvalteren har også en beredskapsplan for fjellskred. Den nasjonale planen kan du laste ned her.


Publisert 15.12.2023

Rapport etter fjellskredøvelse er klar

Å være best mulig forberedt er viktig dersom et fjellskred skulle ramme Nord-Troms. Derfor gjennomførte Statsforvalteren en øvelse i november. Her kan du lese rapporten.


Fjellovervåkning i Kåfjord kommune

Jettan:

Et skred inntil seks millioner m3 vil utvikle flodbølger innenfor fire kommuner langs Lyngenfjorden og Storfjorden.

Indre Nordnes:

Et skred inntil seks millioner m3 vil utvikle flodbølger innenfor fire kommuner langs Lyngenfjorden og Storfjorden.

Gámanjunni 3:

Et skred inntil 26 millioner m3 vil krysse Manndalen, og kan føre til oppdemming og flom.

Kilde: NVE