Dette må du vite om Nordic Response 24

Nordic Response vil medføre ekstra trafikk langs en rekke veistrekninger. Kjør forsiktig! Foto: Samuel Andersen, Forsvaret

Tusenvis av norske og allierte soldater skal i mars trene på å forsvare Norden. Det betyr mye trafikk - og noen begrensninger. Her er det du må vite:

Publisert 26.02.2024

Om lag 10.000 soldater vil delta i øvelsen på land. Like mange skal delta til sjøs og i luftrommet. Totalt deltar soldater fra minst 14 land.

Tyngdepunktet for øvelsen er i det nordlige Norge, Sverige og Finland, og mer enn 50 fartøy og over 100 fly og helikoptre vil sette sitt preg på både havområdene og luftrommet..

Den store aktiviteten vil bety at du både kommer til å merke aktiviteten, og ikke minst ta hensyn. Spesielt gjelder dette dersom du skal ut på veien, eller har planer om å fly drone!

Langs disse veiene må du være ektstra oppmerksom:

  • E6 mellom Langnes og Alta
  • E6 mellom Kvænangen og Skaidi
  • E45 mellom Alta og grense Finland (Hetta)
  • Rv. 92 fra kryss E45 mot Karasjok
  • Rv. 94 fra kryss E6 til Hammerfest
  • Fv. 8008 – Gargiaveien

Noe trafikk langs E6 i Troms må og påregnes, men det vil ikke være øvingsaktivitet langs veiene her.

Du kan lese mer fra Statens vegvesen på denne lenka: Nordic Response: Vær oppmerksom i trafikken

Begrensninger i lufta

I perioden 4. 115. mars vil det også være restriksjoner på sivil luftfart i store deler av Nord-Norge. Dette inkluderer sivil droneflyging.

Du kan lese mer om restriksjonene på denne lenka: Restriksjoner for droner,

og her finner du detaljer om restriksjonsområder: Avinor - Aeronautical information

All frlyging i restriksjonsområdene er forbudt med mindre det er gitt særskilt tillatelse fra Forsvaret eller Luftfartstilsynet. Forbudet gjelder all sivil lufttrafikk untatt, politi, ambulanse og søk- og redning.

Melde fra

Dersom det oppstår skade eller er en hendelse du vil rapportere, så er det Forsvaret som skal ha den meldingen.

Da bruker du følgende kontaktinformasjon:

En stor øvelse som Nordic Response vil og være interessant sett fra en fremmed stats perspektiv.

Ser du uvanlig aktivitet, så kan du ta kontakt med politiet eller PST.

Du kan lese mer på politiets nettsider.