Plan og bygg

Oppdatert 20.12.2023

Planlegging og arealforvaltning er en forutsetning for god samfunnsutvikling. Regjeringen og Stortinget fastsetter de nasjonale målene, og kommuner og fylkeskommunen har ansvaret for planleggingen på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningsloven skal kommunene samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen på sine områder gjennom løpende kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom sin planlegging samordne statens, fylkeskommunens og kommunens virksomhet i fylket.

Statsforvalteren har to sentrale oppgaver i arealforvaltningen:

  • Som fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet skal vi sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt.
  • Statsforvalteren skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Vis mer


10.04.2024

Søknad om tillatelse til utfylling i sjø for etablering av moloer i Kjøllefjord i Lebesby kommune

Kystverket søker om tillatelse til utfylling i sjø i forbindelse med etablering av moler i ytre havn i Kjøllefjord i Lebesby kommune. Statsforvalteren for Troms og Finnmark skal behandle søknaden etter forurensningsloven. 


22.03.2024

Ny veileder for samfunnssikkerhet

Her er "Samfunnssikkerhetshjelperen" - en veileder for to fagområder!


14.02.2024

Vintermøte med bærekraft på agendaen

21. februar starter Statsforvalterens årlige møte med alle kommunene i Troms og Finnmark. I år er stikkordet bærekraft!


09.11.2020

Søknad om utfylling i sjø ved Selneset i Torsken

Torsken Eiendom AS søker om tillatelse til utfylling i sjø. Formålet med tiltaket er å etablere landareal som skal brukes til oppstilling av campingvogner/bobiler og bygging av nytt hotell.

Alle som ønsker kan gi innspill i saken innen 30. november 2020.


11.06.2020

Publikumsbesøk på våre kontorer

På kontorene våre i Vadsø, Kautokeino, Karasjok og Andselv har vi åpent for publikum som har gjort en avtale med oss på forhånd. I Tromsø har vi stengt for publikumsbesøk fra og med 3. november og inntil videre. 


20.03.2020

Redusert kapasitet

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har redusert kapasitet og saksbehandlingen blir forsinket, men vi holder hjulene i gang.  


30.01.2020

Ny, felles kartportal for Troms og Finnmark

Mandag 3. februar smelter NordAtlas (Finnmark) og TromsAtlas (Troms) sammen til nye NordAtlas. Vi må regne med at portalen er ustabil den første dagen.


19.06.2019

Presentasjoner fra kommunemøtene

I løpet av mai og juni møtte vi politisk og administrativ ledelse i alle 43 kommunene i Troms og Finnmark for å snakke om viktige satsninger og særlige utfordringer for kommunene. Her finner du presentasjoner fra møtene. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel