Frivillige kan ha redusert pukkellaksinvasjonen 2023

Joacim Schistad (th) og Lars Ojala har stått i Munkelva hele sommeren og tatt ut pukkellaks. Foto: Lars Åke Andersen / SFTF.
Joacim Schistad (th) og Lars Ojala har stått i Munkelva hele sommeren og tatt ut pukkellaks. Foto: Lars Åke Andersen / SFTF. Foto: Lars Åke Andersen / Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Frivillige lag og foreninger fjernet 100.000 pukkellaks fra elvene i Troms og Finnmark i fjor. Det viser en rapport fra Statsforvalteren. Dette arbeidet kan redusere mengden pukkellaks med en- til to millioner fisk i elvene neste år.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.01.2022

Statsforvalteren i Troms og Finnmark er imponert over innsatsen fra de frivillige i fiskeforeninger og grunneierlag. De brukte tusenvis av arbeidstimer i elvene i fjor sommer viser en oversikt. 

De bygde feller i garasjen, kjempet mot flommen som truet ledegjerdene og bar tonn på tonn med fisk opp bratte bakker, forteller Eirik Frøiland, fiskeforvalter hos Statsforvalteren.

-  Deres innsats har vært avgjørende. Arbeidet kan altså redusere mengden pukkellaks med en- til to millioner fisk i elvene neste år, sier han.

Problemet er ikke løst

Men denne måten å kontrollere pukkellaksen på er dessverre ikke bærekraftig over tid. 

- Det er behov for en profesjonalisering av tiltakene, med bedre utstyr og mer driftsmidler, dersom vi skal lykkes med å kontrollere mengden pukkellaks til et nivå som ikke påvirker naturverdiene og sportsfisket i årene som kommer.

Frøiland har arbeidet med håndtering av pukkellaks i lang tid og befarte arbeidet i elvene sommeren 2021.

Han forklarer at mengden pukkellaks som fikk gyte ble større i 2021 enn i 2019 - i mange elver. Dette til tross for den store innsatsen. 

Nytt år med pukkellaks – hva da?

Pukkellaksen har en toårig livssyklus, både hanner og hunner dør etter gyting. I 2023 kommer neste invasjon av den uønska arten opp i elvene våre. Derfor er det viktig å vite hvilke tiltak som bør brukes.

- Vi mener at erfaringene som ble gjort i fjor, støtter opp om forslagene i den nasjonale handlingsplanen når det gjelder valg av metoder. Dersom det skal være mulig å få kontroll på mengden pukkellaks i det enkelte vassdrag må de blant annet sperres med effektive fiskefeller, sier Frøiland.

Mer fakta om pukkellaksen og reportasje fra sommerens arbeid i elva finner du her.

 

Kontaktpersoner