Kampen mot pukkellaksen

Øistein Hansen hos Sør-Varanger jeger- og fiskerforening er en av mange som har gjort en innsats mot pukkellaksen i år.
Øistein Hansen hos Sør-Varanger jeger- og fiskerforening er en av mange som har gjort en innsats mot pukkellaksen i år. Foto: Lars Åke Andersen / SFTF.

Pukkellaksen har invadert vassdrag i hele Norge, spesielt i Øst-Finnmark. Flere elver anslår mot slutten av sesongen at mengden i år er ti ganger så stor som i 2019. Statsforvalteren er bekymra, men roser all innsatsen fra frivillige. 

Publisert 01.09.2021

Mange elver i Varanger ser en mangedobling av pukkellaks Bare i Vesterelva er det tatt ut 20 000 av fisken fram til utgangen av august. At det har vært en kamp mot klokka er det flere fiskere og fiskerforeninger som bekrefter. 

Joacim Schistad har stått i Munkeelva flere ganger om dagen siden slutten av juni. I lag med 15-20 andre ivrige fiskere har Sør-Varanger jeger- og fiskerforening satt ut en felle og tømt den for pukkellaks flere ganger om dagen. En og annen vanlig laks slipper de ut over fella. Når vi er på besøk i august har de tatt ut 12.400 stillehavslaks, som den også kalles.

Joacim Schistad (th) og Lars Ojala har stått i Munkelva hele sommeren og tatt ut pukkellaks.
Joacim Schistad (th) og Lars Ojala har stått i Munkelva hele sommeren og tatt ut pukkellaks. Foto: Lars Åke Andersen / SFTF.

– Vi tør ikke tenke på hva som hadde skjedd om all laksen hadde fått gå videre opp for å gyte i elva, sier Schistad.

Fiskeren forteller at det meste har gått på dugnad med begrensede midler. Han ønsker at det allerede neste år er på plass proffe feller og ledegjerder, og at staten må komme på banen med midler til dette.

 

Skryt for jobben

– Til å begynne med var det nytt og spennende med den nye arten, og alle skal ha skryt for jobben som er gjort. Men vi merker at sommeren har tatt på – noen har vært opp mot 40 ganger i elva for å gjøre en jobb. Normalt går det tre-fire timer på hver runde i elva. Fella skal røktes, gjerdene renses, men laksen skal også pakkes i poser, fryses, fraktes eller tas med til destruksjon, sier Schistad som har fiska i Munkeelva siden han var 13 år gammel.

Willy Pedersen er leder for Vestre Jakobselv jeger- og fiskeforening. I elva har de fiska fiska opp mot 10 000 pukkellaks og brukt tusenvis av dugnadstimer. I elva har de mest fiska med garn og not for å fange inn fisken før den blir tatt på land og slakta. De har også dykket og fått oversikt over hvor pukkellaksen står og hvordan de best kan gjøre uttak.

 

Viktig for lokale og besøkende

– Den viktigste erfaringen er å ha et godt fellessystem nederst i vassdraget. Det vil gi færre dugnadstimer, gi god oversikt over antallet og gjør det lettere å forpakte den vanlige villaksen på en god måte, sier Pedersen. 

Atlanterhavslaksen er viktig ikke bare for lokalbefolkninga. Ei elv full av pukkellaks er heller ikke attraktiv for reiselivet og kundene som er her, og vil ha stor økonomisk innvirkning på livet i bygda og kommunen, mener Pedersen.

– Noen har brukt ordet sinnsykt om sesongen. Det har vært nesten uvirkelig og skremmende å se hvordan det har vært i elva. Det er et varsku om at ting ikke er bra. Men det har gitt et fantastisk inntrykk å se innsatsen som er lagt ned hos så mange, sier Pedersen.

Kommet for å bli

Eirik Frøiland er fiskeforvalter hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Han sier at det er en stor risiko ved invasjonen av pukkellaks, som ikke hører naturlig hjemme her.

Fiskeforvalter Eirik Frøiland hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark mener utviklinga i elvene er bekymringsfull.
Fiskeforvalter Eirik Frøiland hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark mener utviklinga i elvene er bekymringsfull. Foto: Lars Åke Andersen / SFTF.

Statsforvalterens rolle er å følge med på utviklinga, og gi råd til Miljødirektoratet som gir tilskudd til foreninger. I tillegg bidrar fiskeforvalteren i arbeidet med nasjonal handlingsplan for pukkellaks.

Frøiland har sett at pukkellaksen er totalt dominerende som fiskeart i flere områder. Det generelle inntrykket er at mange elver har hatt omtrent ti ganger så mye pukkellaks i 2021 som i 2019. Noen elver har fiska ut 20 000 pukkellaks, samtidig som fiske på den vanlige laksen har vært rekordlav.

– Dette er bekymringsfullt, slår fiskeforvalteren fast.

Frøiland tror ikke pukkellaksen kan utryddes. Den er kommet for å bli.

– Men det er fullt mulig å begrense den dersom man installerer feller langt ned i elvene, og da slippe den vanlige laksen forbi.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) overvåker også pukkellaksen. Instituttet sier at dersom utviklingen de siste åra fortsetter, vil pukkellaks på sikt kunne bli den dominerende laksefisken i elvefangstene i det nordligste fylket vårt i oddetallsår.

 I elvene rundt Varangerfjorden er det til sammen fisket over 60 000 pukkellaks i sommer.
I elvene rundt Varangerfjorden er det til sammen fisket over 60 000 pukkellaks i sommer. Foto: Lars Åke Andersen / SFTF.

Ifølge NINA er det i år fanget pukkellaks langs hele den langstrakte kysten vår, og så langt har de registrert pukkellaks i 122 elver. Størsteparten av fangstene kommer fra uttak med feller eller garn i Finnmark. I elvene rundt Varangerfjorden er det til sammen fisket over 60 000 pukkellaks. 

Det er katastrofalt

Komagelva var blant de første som opplevde invasjon av pukkellaks. I 2019 fikk derfor Komagvær Jeger og Fiskeforening satt opp en fiskefelle med et system for å slippe villaksen forbi og oppover i elva.

Kjell Odin Larsen har fiska i Komagelva siden han var en liten gutt, nå frykter han for framtida.
Kjell Odin Larsen har fiska i Komagelva siden han var en liten gutt, nå frykter han for framtida. Foto: Lars Åke Andersen / SFTF.

– Jeg har vandra i denne elva siden jeg var liten gutt, og fiska laks i over 30 år. Men det vi har opplevd nå er helt katastrofalt. Vi er redd både for biologien i elva, men også det økonomiske. Får vi solgt fiskekort og driftet elva med den invasjonen av pukkellaks som vi ser i oddetallsår, spør Kjell Odin Larsen i Komagvær Jeger og Fiskeforening.

Mat- og hundefisk

Pukkellaksen har vært spist av både to- og firbente i sommer. Men når den går opp i elvene sent i sesongen begynner den å gå i forråtnelse. Etter gytinga dør den. Pukkellaks fra Komagelva har vært gitt til hundeeiere, men også fisk som tas ut tidlig i elva har vært brukt til filetering og mat. Andre elvelag har destruert laksen på ulike vis, men ser også at fisken kan bli en inntektskilde som kan finansiere driften.

Selv er ikke Kjell Odin Larsen spesielt glad i pukkellaks.

– Jeg har spist den, men er nok litt forutinntatt med all den råtne fisken vi har dratt opp.

Skrekkblanda fryd

Rune Muladal har oppdrag for Statsforvalteren i Troms og Finnmark med å kartlegge mengde gytende pukkellaks i 30-35 elver i fylket.

Muladal hadde forventa mye pukkellaks siden signalene om dette kom tidlig. Og det har virkelig vært mye og mange ganger mer enn det var i 2019. Biologen anslår at det er ti ganger så mye som i 2019 i norske elver. Bare i Grense Jakobselv er tallet på laksen opp mot 15000 fisker.

Muladal og firmaet hans Naturtjenester i nord teller pukkellaks i elver som har vært undersøkt også i 2017 og 2019, slik at man kan sammenligne årene og se utviklinga.

I Grense Jakobselv følges han av personer fra forsvaret som kjenner elva godt og hjelper Muladal med å holde seg på rett side av grensa – som går midt i elva.

Muladal har fulgt utviklinga i elvene i over 20 år, og synes det er spennende for hans egen del.

– Det er med skrekkblanda fryd å se det vi er vitne til, sier han.

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner

Fakta om pukkellaks

  • Pukkellaks hører naturlig hjemme i nordlige deler av Stillehavet.
  • På 1960-tallet begynte pukkellaks å spre seg til nord-norske elver etter utsetting på Kolahalvøya i Russland.
  • Gjennomsnittsvekta er om lag 2 kg for moden laks.
  • Den modne hannen får en sterk forhøgning på fremre del av ryggen.
  • Både hoa og hannen har hvit underside, grå-grønne sider og relativt store, svarte ovale flekker på rygg, sider og hale.
  • Små skjell er karakteristisk for pukkellaks.
  •  20029 pukkellaks ble registrert fanget i Norge i 2019, mot 6594 i 2017.
  • Pukkellaksen har en toårig livssyklus, og både hanner og hunner dør etter gyting.
  • I Troms og Finnmark er pukkellaksen mest tallrik, men den er også registrert i elver i andre deler av landet.
  • Pukkellaksen tilhører det vi kaller stillehavslaksene. På folkemunne kalles også fisken russelaks.

Kilde: NINA