Nå er det åpnet for lisensfelling av jerv

Rovviltnemnda for region 8 hadde åpnet for lisensfelling av inntil 45 jerv, vedtaket  ble påklaget, og i påvente av endelig avgjørelse av klagene ble vedtaket gitt utsatt iverksetting. Nå er klagene avgjort og lisensfellingsperioden for jerv er startet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.09.2022, Sist endret 05.09.2022

Kvoten på 45 jerv ble opprettholdt. Departementet har imidlertid redusert hunndyrkvoten i forvaltningsområdenen for jerv. I vedtaket fra rovviltnemnda var hunndyrkvoten i A-området satt til fem i Finnmark og fem i Troms, inkludert samarbeidsområdet med Nordland. Etter klageavgjørelsen er denne kvoten redusert til en samlet kvote på inntil seks hunndyr innenfor forvaltningsområdene for jerv.  


Avgjørelse av klager på vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i region 8 i 2022–2023

Brev om utsatt iverksetting kan leses her


Det åpnes ikke for lisensjakt på bjørn i 2022.Ring Statsforvalterens kvotetelefon for informasjon om kvoter, jaktperioder og avgrensninger for Troms og for Finnmark.

Kvotetelefon: 40 40 85 60