Nye resultater fra forskning presenteres på folkemøter

Statsforvalteren i Troms og Finnmark inviterer til folkemøter i Tana og Pasvik for å dele resultater fra Kolarktic-prosjektet CoASal.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 31.08.2022

Folkemøtene arrangeres i Tana 13. september og Pasvik 14. september.

Gjennom prosjektet CoASal har sjølaksefiskere, forskere og forvaltere samarbeidet for å lære mer om vår atlantiske laks. Prosjektet har hatt som mål å dokumentere og studere effekten av nye reguleringer i sjølaksefisket og undersøke utviklingstrekk som truer den atlantiske laksen i dag; klimaendringer, voksende oppdrettsindustri og nye sykdommer.  Hensikten har vært å opparbeide mer kunnskap om laksen for å bevare den som en ressurs for folk i nord. Partene i prosjektet kommer fra Norge, Finland, Sverige og tidligere også Russland. Prosjektet skal nå avsluttes og vi inviterer derfor til folkemøter i Tana og på Svanhovd hvor forskere fra prosjektet presenterer resultatene sine.

Les mer om prosjektet her: www.statsforvalteren.no/coasal

Prosjektet er finansiert gjennom EUs Kolarctic ENI CBC-program, nasjonal finansiering og finansiering fra partnerne.

Kontaktpersoner