Sjølaksefiske

Kilenot i Varanger.
Kilenot i Varanger. Foto: Eero Niemelä.

Fritidsfiske i sjø er en del av allemannsretten og det er gratis dersom du fisker med stang eller håndsnøre. For fiske med faststående redskaper gjelder derimot andre regler, som det er viktig å sette seg inn i. På denne siden finner du informasjon om registrering og fiskebestemmelser som gjelder for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen.

Statsforvalteren har i 2024 begrenset kapasitet til å yte teknisk bistand (registrering, betaling, rapportering) til sjølaksefiskere, og har derfor satt av telefontid to dager i uka gjennom sesongen.

For henveldelser i sammenheng med sjølaksefisket, har Statsforvalteren telefontid på tirsdager og torsdager fra kl. 12.00 til 13.30.

Kontaktinformasjon står i margen til høyre.

Registrering av sjølaksefiskere

Fiske med faststående redskap er knyttet til grunneierretten. Registreringsplikten gjelder både fiske på egen grunn og fiske etter avtale med grunneier. Du kan lese mer om hvordan du registrerer deg på vår hjemmeside - Registrere sjølaksefiske for 2024

Lover og bestemmelser

Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven) regulerer forhold som omfatter laksefisk og innlandsfisk. Statsforvalteren fastsetter bestemmelser for fiske utenfor elvemunninger, for nedsenking av garn ved fiske i sjø og for fiske etter innlandsfisk i vassdrag med anadrome laksefisk. Regelverket finner du under lenker på denne siden.

Bestemmelsene om sjølaksefiske i Troms og Finnmark i 2024

Miljødirektoratet har fiskebestemmelsene for 2024 ute på høring med høringsfrist 05.04.2024. Det foreslås å videreføre bestemmelsene som ble vedtatt i 2021. Om det vedtas, betyr det at det ikke åpnes for fiske med faststående redskap i sjø i Berlevåg, Tana og Gamvik, samt ytre deler av kommunene Lebesby og Nordkapp. Begrunnelsen er at flere av de viktigste laksebestandene i Tanavassdraget i Finnmark ikke har hatt høstbart overskudd de seneste årene. 

Sjekk fisketidene for der du skal fiske her:
Fisketider - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Du finner også informasjon under "Lenker" på denne siden.

 


Publisert 23.08.2023

OBS! Problemer med rapportering

Vi har fått melding om at det er tekniske utfordringer med rapportering i elektronisk fangsdagbok. Teknisk brukersøtte jobber med saken.


Publisert 06.04.2022, Sist endret 23.03.2023

Registrere sjølaksefiske for 2024

Alle som skal fiske på privat grunn etter anadrome laksefisk (private plasser og FEFO-plasser) med faststående redskap i sjø må registrere seg hvert år. Siste frist for å registrere seg for årets fiske er 21. mai 2024.