Rekordmange pukkellaks på vei – skal bekjempes med «alle midler»

Det har vært en økning av pukkellaks de siste årene. Nå kan ulike foreninger søke Statsforvalteren om utvidet fiske av denne arten.
Det har vært en økning av pukkellaks de siste årene. Nå kan ulike foreninger søke Statsforvalteren om utvidet fiske av denne arten. Foto: Eirik Frøiland.

2021 kan gi rekordstore mengder pukkellaks i elvene våre. Nå kan foreninger få utvidet tillatelse til fangst med fiskefeller, garn og not.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.06.2021

Pukkellaksen er en uønska art i Norge. Statsforvalteren åpner for at grunneierlag og fiskeforeninger kan få tillatelse til å bruke ulike fangstmetoder for å fjerne fisken tidligst mulig. 

I disse dager vandrer laksen opp i elvene våre for å gyte. I mange år har den atlantiske laksen hatt følge av pukkellaksen, men de senere år har antallet pukkellaks i elvene økt. Pukkellaksen hører hjemme i elver langs Stillehavet, men har etablert seg i Norge etter russerne satt den ut fra 1950-tallet.

Hvilke negative effekter dette vil gi vet vi ikke sikkert, men flere alvorlige konsekvenser er påpekt av Vitenskapskomiteen for mat og miljø.

Pukkellaksen kan ha innvirkning på:

 • lokal laks
 • vannkvalitet
 • biologisk mangfold
 • antall krepsdyr og bunndyr
 • sykdomsspredning til oppdrettslaks og villaks

Pukkellaksen konkurrer med annen fisk om både mat og plass. Den kan også påvirke vannkvaliteten, fordi den dør i elva etter gyting.

Pukkellaksår

Pukkellaksen gyter hvert år i elver i Troms og Finnmark, men det er klart mest gytefisk i oddetallsår. Nå ser vi flere tegn på at 2021 kan gi rekordstore mengder pukkellaks i elvene.

Fiskerforvalter hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Eirik Frøiland, har ansvaret for den statlige overvåkningen av pukkellaksen. 

Eirik Frøiland, fiskerforvalter hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark, jobber mot at pukkellaksen skal få etablere seg i norske elver.
Eirik Frøiland, fiskerforvalter hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark, jobber mot at pukkellaksen skal få etablere seg i norske elver. Foto: Marit Gansmo.

– Pukkellaks er en art vi ikke ønsker i norske vassdrag. Den hører hjemme i elver langs Stillehavet. Derfor ønsker vi at flere grunneierlag og organisasjoner søker tillatelser til å bruke fiskefeller og andre metoder for å hindre invasjonen, sier Frøiland. Det er viktig å fjerne denne fisken før den får gytt.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har også vært med på å skrive forslag til en nasjonal handlingsplan mot pukkellaks. I den går det fram at vi kan forvente en stor invasjon også i 2021, og at det er behov for omfattende og langsiktige tiltak for å bekjempe pukkellaksen.

Skal hindre spredning

De fleste pukkellaksene vil komme tilbake for å gyte i den elva hvor de ble klekket.

­– Derfor ønsker vi å redusere antall gytefisk i elvene. Det er også med på å begrense videre spredning i Norge og til andre land langs Atlanterhavet, sier Frøiland.

Både ho- og hanlaks har relativt store, svarte ovale flekker på rygg, sider og hale. Bare hannen har pukkel.
Både ho- og hanlaks har relativt store, svarte ovale flekker på rygg, sider og hale. Bare hannen har pukkel. Foto: Eirik Frøiland.

Pukkellaksen kan fiskes med utstyr til tradisjonelt laksefiske, men enda mer effektive tiltak kan tas i bruk etter søknad til Statsforvalteren.

– Det mest effektive er fiskefeller i elvene, så langt ned mot sjøen som mulig, men handlingsplanen sier at garn eller not kan vurderes der dette ikke er et alternativ.

Grunneierlag eller foreninger som forpakter fiskeretten bør stå bak søknaden, sier Frøiland.

Han ønsker seg nå flere søknader fra lag som ønsker å fiske på pukkellaks. Fiskeforvalteren oppfordrer derfor alle foreninger om å søke nå slik at tillatelsene er klare når behovet for tiltak melder seg.

Pukkellaksen kan komme opp i elvene allerede i juni, men de store mengdene kommer som regel fra midten av juli til midten av august.

 

Tekst: Lars Åke Andersen

Pukkellaks på kroken? Dette gjør du:

Nå er laksefisket startet, og sjansen for å få pukkellaks på kroken er større enn tidligere. Hva gjør du om det skjer?

All pukkellaks skal avlives – ikke settes tilbake selv om du ellers driver med fang og slipp. Pukkellaks tatt tidlig i sesongen er god matfisk!

Pukkellaks skal rapporteres på egen rubrikk når du leverer din fangstrapport etter endt fiske. Dette blir en del av den offisielle statistikken.

Les mer om dette hos NINA.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner

 • Pukkellaks hører naturlig hjemme i nordlige deler av Stillehavet.
 • På 1960-tallet begynte pukkellaks å spre seg til nord-norske elver etter utsetting på Kolahalvøya i Russland.
 • Gjennomsnittsvekta er om lag 2 kg for moden laks.
 • Den modne hannen får en sterk forhøgning på fremre del av ryggen.
 • Både hoa og hannen har hvit underside, grå-grønne sider og relativt store, svarte ovale flekker på rygg, sider og hale.
 • Små skjell er karakteristisk for pukkellaks.
 •  20029 pukkellaks ble registrert fanget i Norge i 2019, mot 6594 i 2017.
 • Pukkellaksen har en toårig livssyklus, og både hanner og hunner dør etter gyting.
 • i Troms og Finnmark er pukkellaksen mest tallrik, men den er også registrert i elver i andre deler av landet.

Kilde: NINA