Reduserer fisket i Varanger

Miljødirektoratet har vedtatt å redusere fisket etter laks i Varanger. Foto: Anne Fløgstad Smeland

Etter flere år med svakt lakseinnsig har Miljødirektoratet nå vedtatt å redusere fisket etter laks både i sjøen og i en rekke elver i Varangerfjorden.

Publisert 09.07.2024

Nord for Trøndelag tas det normalt mest laks i elvene fra juli og utover i sesongen. Fordi fangstene tidlig i juli kan variere mye mellom år i de ulike elvene, er det fremdeles mer usikkerhet knyttet til lakseinnsiget i nord enn i sør. NINA konkluderer i sin vurdering med at det generelt ser bedre ut i Troms og Vest-Finnmark enn i andre deler av landet.

Etter flere år med svakt lakseinnsig ser det i Varangerfjorden i Øst-Finnmark foreløpig ut til å bli enda færre laks enn tidligere. Dette skjer selv om mange elver allerede i flere sesonger har blitt stengt før normal sesongslutt, etter lokale vedtak. Sjølaksefisket tar mer enn 70 prosent av fangstene i denne regionen, og har ikke blitt innskrenket i samme periode.

Her er oversikten

Laksefisket i sjø i Varangerfjorden reduseres derfor fra fire til to dager i de resterende to ukene av årets sesong, inkludert Karlebotn, Kjøfjord, Bøkfjord og Jarfjord.

I elvene som renner ut i Varangerfjorden med sidefjorder, avsluttes laksefisket to uker før det som tidligere er blitt bestemt.

Det betyr at laksefisket stenger 17. august i Komagelva, Skallelva, Vestre Jakobselv og Bergebyelva, og 1. august i Storelva, Munkelva, Haukelva, Braselva, Sandneselva, Klokkerelva og Nyelva.  

Les hele pressemeldingen fra Miljødirektoratet her.

Spørsmål om endringen i fisket rettes til Miljødirektoratet.