Mer midler til ungskogpleie i 2022

Ungskogpleie i Målselv
Ungskogpleie i Målselv Foto: SFTF.

Bevilgningen til klimatiltak i skog ble styrket i revidert statsbudsjett. Totalt er det tilgjengelig 20 mill. kr ekstra til ungskogpleie i 2022. 

Publisert 18.07.2022

Den økte bevilgninga betyr at kommunene i fylket får tilgjengelig mer midler til skogeiere som ønsker å utføre ungskopleie i sin skog. Ordninga trer i kraft når aktiviteten i fylket blir større enn gjennomsnittlig aktivitet de siste 5 årene.

Ungskogpleie betyr å fristille de trærne som skal utgjøre bestandet framover mot tynning og sluttavvirkning. Ved å gjøre dette påvirkes det enkelte tres kviststørrelse, stammeform og diameterutvikling. De vanligste tiltakene er rydding av lauv i barskogen, redusere treantallet i bar- og lauvskog, eller en kombinasjon av dette.

Kommunene har allerede fastsatt retningslinjer og tilskuddssatser for ungskogpleie. Disse retningslinjene finnes hos den enkelte kommune. De ekstra tilskuddsmidlene skal ikke brukes til å øke disse satsene, men skal trygge at kommunene ikke går tomme for tilskuddsmidler med økt aktivitet.

Ungskogpleie som klimatiltak bidrar til mer tilvekst i skogen og økt CO2-opptak. I tillegg gir det bedre virkeskvalitet, og mer og flere treprodukter med lang levetid, som kan erstatte mindre klimavennlige byggematerialer og produkter.

Les mer om tilskudd til skogkultur her. 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.