Gran i nord - blir det trelast av nordnorsk tømmer?

Hogst i Lavangen i Troms, foto:Helge Molvig

Det er plantet mye granskog i Nord-Norge. Nå begynner skogen å bli hogstmoden. Egner grantømmeret seg til trelast i bærende konstruksjoner?

Publisert 13.03.2023

Statsforvalterene i Nordland, Troms og Finnmark ønsker å finne ut mer om egenskapene til den planta granskogen i Nord-Norge. Sammen med forskere fra Nibio (Norsk institutt for bioøkonomi) og NMBU (Norges miljø- og biovitenskaplige universitet) og næringa, skal vi kartlegge kvaliteten til trelast produsert av nordnorsk gran.

Så langt er det gjort et forprosjekt basert på utvalgte trær fra Nordland, Troms og Finnmark. Forprosjektet er støttet av de regionale forskningsfondene i Nordland og Arktis.

De foreløpige resultatene gir grunn til optimisme. Undersøkelsene tyder på at styrkeegenskapene blir bedre med alderen og at nordnorsk grantømmer kan være egnet til konstruksjonsvirke. Dersom resultatene fra forprosjektet bekreftes i hovedprosjektet, gir det gode muligheter for utvikling av trelastindustri i nord.