Ut på vidda

Ut på vidda er lærings- og omsorgstjenester som bygger på samisk kultur, tradisjoner, duodjii (samisk håndverk), historie, mennesker, dyr, natur og reindrift.