Seminar om konfliktforebyggende tiltak

Reindriftsavdelingen arrangerte i uke 7 et miniseminar om konfliktforebyggende tiltak mellom landbruk og reindrift for kommunene i Troms og Finnmark.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.02.2023

Statsforvalteren i Trøndelag sluttbehandler søknader om konfliktforebyggende tiltak og Eva Dybwad Alstad informerte om rammene for tilskudd og hvordan man søker om tilskudd. Chris Dybvad fra Nordreisa kommune holdt et foredrag om hvordan de har jobbet med konfliktforebyggende tiltak og kommunens rolle i søknadsprosessen. Veiledning tilknyttet utfordringer mellom landbruk og reindrift er aktuelt for flere kommuner og kommunene kan lære og inspireres av hverandre. Tom Andreas Hætta fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark fortalte om arbeidet med å samordne rutiner for kommunal landbrukskontor og statsforvalterens regionale reindriftsavdeling. 

Presentasjoner fra seminaret og et notat med spørsmål og svar fra seminaret kan du lese her:

Mer informasjon og søknadsskjema:

Kontaktpersoner