Reindriftsavdelingen prioriterer tilskuddsbehandling

Fristen for å levere melding om reindrift var den 15. april, og frist for å søke tilskudd til siidaandeler og tamreinlag gikk ut 31. mai. Reindriftsavdelingen er nå i gang med behandling av meldingene og tilskuddene, men andre saker blir forsinka. 

Publisert 17.06.2022

Det er omlag 430 siidaandeler i forvaltningsområdet til Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Det vil også si at det er like mange meldinger om reindrift som skal behandles.

Reindriftsavdelingen prioriterer derfor melding om reindrift og tilskuddsbehandling i perioden fra 15. april og frem til etter sommeren.  

Det betyr at andre saker som for eksempel reinmerker, søknad om gjeterhytter og gjerdeanlegg blir utsatt. 

Avtal møtetid

Reindriftsavdelingen vil i perioden 15. juni - 1. september regulere publikumsmottaket. Våre besøkende må derfor avtale tid for møte på forhånd. Dørene på kontorstedene Karasjok og Kautokeino vil være stengt i denne perioden. Årsaken er stor saksmengde og prioriteringen av tilskuddsbehandlingen som nevnt ovenfor. 

Kontaktpersoner