Reindrifta sitter på nøkkelen

Rinene samles i gjerde for å merkes.
Rinene samles i gjerde for å merkes. Foto: Lars Åke Andersen / Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Klima utfordrer reindrifta. Det har vi allerede sett gjennom to år med beitekrise. Statsforvalteren arrangerer derfor eget klimaseminar for reindriftsutøvere. Det er de som sitter på nøkkelen til tiltak og gode løsninger.

Publisert 24.10.2022

Statsforvalteren ønsker å løfte utfordringene, og sammen med reindriftsutøverne finne gode løsninger for framtida.

Innspill fra næringa

For hva gjør egentlig reinbeitedistriktene når klima endrer seg? Her står distriktenes interne regler om blant annet beitebruk sentralt. De vil danne grunnlag for hvordan distriktenes planer skal være.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark ønsker direkte innspill fra utøverne selv, og arrangerer derfor dette klimaseminaret for reindriftsnæringen.

Innledere fra næringa

Vi ønsker å være en sparringspartner i arbeidet med bruksreglene. Slik at vi sammen kan møte de utfordringene som reindrifta står overfor, både nå og i fremtida.

Vi har derfor fått med oss både aktive reindriftsutøvere, og representanter fra NRLs ungdomsutvalg som innledere i seminaret. Vi ønsker å høre direkte fra næringa, spesielt unge utøvere.

Praktisk informasjon

Seminaret arrangeres i Tanabru 1.november, Kautokeino 2.november og Tromsø 4.november. Mer informasjon om arrangementet finner du på Statsforvalterens hjemmeside, under kurs- og konferansekalenderen.

 

Kontaktpersoner