Áigemearri sáddet Boazodoallodieđáhusa láhkona

Reinflokk på vei mot reingjerde i Porsangeer
Fristen for å levere melding om reindrift er 11. april. Foto: Lars Åke Andersen/Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Digitála vuogádat mainna sáddet Boazodoallodieđáhusa ja Doarjjaohcama siidaoassái lea rabas. Áigemearri sáddet Boazodoallodieđáhusa lea cuoŋománu 11 b. 2023.

 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.04.2023

Fuomáš ahte dát lea vuosttaš árgabeaivi maŋŋel beassážiid.  Vuogádaga gávnnat Eanandoallodirektoráhta neahttasiiddus:

Melding om reindrift - Landbruksdirektoratet

Stáhtahálddašeaddji boazodoalloossodat leat rabas dábálaš kanturáiggi dii 8.00-15.30.

Beassášvahku leat mis unnán olbmot barggus. Guovdageainnus ja Kárášjogas lea kantuvra rabas beassášvahku. Telefovdna lea rabas dábálaš kanturaiggiid dii. 8.00-15.30, ja gaskavahku cuonjumanu 5. b. dii. 8.00-12.00.  Jus lea dehálaš oažžut ságaide min, de sáhttá riŋget konst. ossodatdirektevrii Torhild Gjølmeii tlf. 78 95 05 94/96 23 70 79

Cuoŋománu 11. b mis lea guhkiduvvon rahpanáigi gitta dii 21.00 radjái, sihke Guovdageainnus ja Kárášjogas, ja telefovnna bokte. Áisájoga kantuvrras lea dábálaš rahpanáigi dii 8-15.30.

Áigemearri sáddet Doajjaohcama siidaoassái lea miessemánu 31. b. 2023. Fuomáš ahte dán jagi lea ođđa ohcanskovvi, mas eai galgga mildosat mielde. Mii ávžžuhit ahte vurkodat dokumeanttat maid leat atnán vuođđun doarjjaohcamii. Jus du siidaoassi válljejuvvo dárkkisteapmái, de oaččut dieđu dan birra, ja mii sihtat du sáddet midjiide daid dokumeanttaid. Ohcanvuogádaga gávnnat Eanandoallodirektoráhta neahttasiiddus:

Tilskudd til siidaandeler og reinlag - Landbruksdirektoratet

Eanandoallodirektoráhta neahttasiidus gávnnat maid eambbo dieđuid doarjagiid njuolggadusaid birra.

Jus digitála čoavddus ii doaimma, de fertet váldit oktavuođa Eanandoallodirektoráhtain. Sis lea rabas dábáláš kanturáiggi, ja dii. 20.00 radjái cuoŋománu 11.b.

Jus leat gažaldagat njuovvandieđuid dahje njuoggadusaid ektui, de váldde áinnas oktavuođa minguin.

Fristen for å levere melding om reindrift nærmer seg

Den digitale løsningen for å sende inn melding om reindrift og søknad om tilskudd til siidaandeler er åpen.

Fristen for å sende inn Melding om reindrift er 11.april. Vær oppmerksom på at dette er første virkedag etter påske. Innsendingsløsningen er på Landbruksdirektoratets nettside:

Melding om reindrift - Landbruksdirektoratet

Statsforvalterens reindriftsavdeling er åpen i den vanlige kontortiden 8.00-15.30.

Påskeuken har vi redusert bemanning. Kontorene i Kautokeino og Karasjok er åpene påskeuken. Telefonen er åpen i den vanlige kontortiden kl. 8.00-15.30, og onsdag 5. April kl. 8.00-12.00.

11. april har vi utvidet åpningstid til kl. 20.00, både i Kautokeino og i Karasjok. Kontoret på Andelv har vanlig åpningstid 8.00-15.30.

Fristen for å sende inn søknad om tilskudd til siidaandeler er 31. mai.  Vær oppmerksom på at i år er det nytt søknadsskjema, og det skal ikke vedlegges dokumentasjon. Du må likevel ta vare på dokumentasjonen. Hvis din søknad blir plukket ut til kontroll, så vil du få beskjed om dette og vi vil be deg om å sende over dokumentasjonen til oss.  Løsningen for å sende søknaden finnes på Landbruksdirektoratets nettside:

Tilskudd til siidaandeler og reinlag - Landbruksdirektoratet

På Landbruksdirektoratets nettside ligger det utfyllende informasjon om regelverk.

Dersom den digitale løsningen ikke fungerer, må du ta kontak med Landbruksdirektoratet. De har åpent i vanlig kontortid og til kl 20 den 11.april.

Dersom du har spørsmål om slakteopplysninger eller om regelverket, så ta gjerne kontakt med oss.