Forsinket behandling av tilskudds-saker

Rein i gjerde på høstsamlinga. (Illustrasjonsfoto.)
Rein i gjerde på høstsamlinga. (Illustrasjonsfoto.) Foto: Lars Åke Andersen / Statsforvalteren i Troms og Finnmark .

Reineiere i fylket vil oppleve forsinkelser i utbetalingene av tilskudd med flere uker. Det til tross for at Statsforvalteren har hatt dette som en prioritert oppgave. Manglende dokumentasjon i søknadene og sen avklaring fra sentrale myndigheter er noen av årsakene.  

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 05.07.2022

Reindriftseiere som ikke får tilskudd før 15. juli, får nå brev om antatt behandlingstid.

- Forsinkelsen skyldes blant annet manglende dokumentasjon fra reineiere og sen avklaring om sentrale vilkår for å få tilskudd. Den siste avklaringen kom i et revidert rundskriv 30. juni fra Landbruksdirektoratet, sier reindriftsdirektør Sunna Marie Pentha.

Rein samles i gjerde. (Illustrasjonsbilde.)
Rein samles i gjerde. (Illustrasjonsbilde.) Foto: Lars Åke Andersen / Statsforvalteren i Troms og Finnmark .

Landbruksdirektoratet 

Pentha forklarer at fullstendige søknader med nødvendig dokumentasjon behandles fortløpende av Statsforvalteren og sendes Landbruksdirektoratet for utbetaling av tilskudd. Men direktoratet utbetaler ikke tilskudd i uke 29 og 30 da de avvikler ferie. Tidligste utbetaling etter det blir derfor 1. august.

- Vi har så langt behandlet rundt 50 søknader og fortsetter saksbehandlingen fram til uke 30. Da har vi en ukes opphold pga. ferieavvikling hos oss, sier Pentha.

Ny og god mulighet

Allerede i mars sendte Statsforvalteren brev til reineiere med liste over hvilke dokumenter som skulle være med i tilskuddssøknaden for at vi raskest mulig skulle kunne behandle dem.

Siidaandeler som har sendt inn ufullstendige søknader får nå et brev der vi spør etter manglende dokumentasjon. I år er det ny praksis, vi avkorter ikke utbetalingene på grunn av ufulstendige søknader. Dette var også en av avklaringene som kom i rundskrivet 30. Juni i år.

- Det er gledelig at reineiere som av ulike grunner ikke har fått med alle dokumenter i sine søknader nå får en ny mulighet til å ettersende det som mangler uten å tape penger, sier reindriftsdirektør Sunna Marie Pentha.

Merarbeid gir forsinkelser

Sidaandeler som må ettersende dokumentasjon vil oppleve en ytterligere forsinkelse i utbetalingene av tilskudd.  Det er en betydelig andel av innleverte melding om reindrift og søknader om tilskudd som er mangelfulle, merarbeidet dette gir går dessverre også utover de som sender fullstendige søknader.

Kontaktpersoner