Distriktsplaner for Troms, Vest-Finnmark og Øst-Finnmark reinbeiteområder

Distriktsplaner tilgjengelig for nedlasting for reinbeiteområdene i Troms, Vest-Finnmark og Øst-Finnmark.

Nye distriktsplaner vil være tilgjengelig innen 1. april.

Har du spørsmål kan de rettes til sftfpost@statsforvalteren.no