Kommunens ansvar på landbruksområdet

Sau beiter på Ekkerøy i Vadsø Foto: Helge Molvig.

Kommunene er førstelinjetjeneste i landbruksforvaltningen. Her er en oversikt over oppgaver og tilskudd som kommunene i Troms og Finnmark forvalter. 

Publisert 30.04.2024

For å gi kommunenes saksbehandlere og politisk og administrativ ledelse en god oversikt, har Statsforvalteren sendt et brev til alle kommunene i Troms og Finnmark med en samlet oversikt over oppgavene, og tilskuddsrammer for 2024.