Endringer i reindriftsavdelingen

Landbruksdirektør Torild Gjølme er konstituert reindriftsdirektør ut 2023. Foto: Lars Åke Andersen, Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Fra 1. oktober 2023 går reindriftsdirektør Sunna Marie Pentha over i en fagdirektørstilling hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Torhild Gjølme skal fortsatt lede både reindrift og landbruk ut året.

Publisert 24.08.2023

Pentha har ønsket dette selv ut fra hennes helsesituasjon. 

- Vi er godt fornøyde med at vi får beholde Penthas brede innsikt og kompetanse om reindrift i organisasjonen, sier statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker.

Landbruksdirektør Torhild Gjølme konstitueres som reindriftsdirektør ut 2023 i påvente av regjeringens endelige beslutning omkring Statsforvalterens fremtidige geografiske struktur i Troms og Finnmark. Gjølme vil da lede både landbruks- og reindriftsavdelingen.