Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
juni 2024
18. jun 25 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Nettseminar om skutertaxi (leiekjøring) Teams
18. jun - 19. jun 25 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Velkommen til nettverk for samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling Scandic Hotel Alta
14. jun 24 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Nettseminar 5 om ny opplæringslov Teams
13. jun - 14. jun 24 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Kurs i offentlig helsearbeid for turnusfysioterapeuter 13. og 14. juni 2024 Quality Saga Hotel, Tromsø
13. jun 24 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Nettseminar 4 om ny opplæringslov Teams
12. jun - 13. jun 24 Statsforvalteren i Nordland, Statsforvalteren i Troms og Finnmark, NAPHA, RVTS nord og KORUS nord og RKBU Nettverkssamling for ACT/FACT og FACT-ung team Scandic Ishavshotel
07. jun 23 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Nettseminar 3 om ny opplæringslov Teams
06. jun 23 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Nettseminar 2 om ny opplæringslov Teams
05. jun - 06. jun 23 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Barnevernledersamling 2024 Scandic Ishavshotel
05. jun 23 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Nettseminar 1 om ny opplæringslov Teams
04. jun 23 Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Bufetat region nord Erfaringssamling- fosterhjemsomsorgen i Troms og Finnmark Scandic Ishavshotel Tromsø
mai 2024
31. mai 22 SFTF- helse og sosial Frokostmøte med Statsforvalteren sin enhet for helse og omsorg Teams
29. mai - 30. mai 22 Statsforvalteren i Troms og Finnmark og KS Helseledersamling i Finnmark Lakselv Hotell
28. mai - 29. mai 22 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Velkommen til fagsamling for barnehagemyndighetene i Troms og Finnmark Scandic Ishavshotel Tromsø
22. mai 21 Arbeids- og velferdsdirektoratet, Statsforvaltaren i Vestland, Statsforvalteren i Oslo og Viken og Statsforvalteren i Trøndelag. Ekspertkurs i økonomisk rådgivning Microsoft Teams
22. mai - 23. mai 21 Statsforvalteren i Troms og Finnmark og KS Helseledersamling i Troms Clarion The Edge
08. mai 19 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Nettseminar for gjeldsrådgivere og veiledere i Nav Teams
02. mai 18 Statsforvalteren og Nav Troms og Finnmark Seminar om nye verktøy i Kvalifiseringsprogrammet (KVP) Digitalt
april 2024
30. apr 18 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Nettseminar: midlertidig botilbud etter sosialtjenesteloven Microsoft Teams
23. apr - 24. apr 17 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgivning Digitalt -nettmøte i Teams
18. apr 16 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Digitalt fagseminar - Konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) Microsoft Teams
03. apr - 04. apr 14 RVTS, Sametinget, Statsforvalteren i Nordland og Statsforvalteren i Troms og Finnmark Fagsamling for kontaktpersoner i nettverk for forebygging av vold, overgrep, krenkelser og omsorgssvikt for barn og unge i kommunene Scandic Ishavshotel, Tromsø
02. apr 14 Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Husbanken Nord Nettseminar om den nye boligsosiale loven Microsoft Teams
mars 2024
20. mar 12 Statsforvalteren og Nav Troms og Finnmark Seminar om nye verktøy i Kvalifiseringsprogrammet (KVP) Digitalt
18. mar - 20. mar 12 Statsforvalteren i Troms og Finnmark 1.gruppeveiledning og akuttmedisinkurs - Øst-Finnmark Statens Hus, Vadsø
15. mar 11 Allskog Skogdag på Finnsnes 15. mars Finnsnes hotell
15. mar 11 Statsforvalteren i Vestland og Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Barnekonvensjonen i praksis Barnets beste - frå teori til praksis Microsoft Teams
12. mar - 13. mar 11 Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Statsforvalteren i Nordland Samarbeidskonferansen 2024 Scandic Ishavshotel, Tromsø
12. mar 11 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Nettseminar: Saksbehandlingsregler etter sosialtjenesteloven og forvaltningsloven Teams
11. mar 11 Statsforvalteren i Vestland og Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Barnekonvensjonen i praksis Barnets beste - fra teori til praksis The Edge/digitalt
07. mar - 08. mar 10 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Kurs i akuttmedisin for LIS-1 leger 7.-8. mars Linken Møtesenter, Tromsø
06. mar - 08. mar 10 Statsforvalteren i Troms og Finnmark 1.gruppeveiledning og akuttmedisin - Vestgruppe og Midtgruppe UiT Hammerfest
februar 2024
28. feb 9 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Nettseminar for gjeldsrådgivere og veiledere i Nav Teams
21. feb 8 Statsforvalteren og Nav Troms og Finnmark Seminar om nye verktøy i Kvalifiseringsprogrammet (KVP) Digitalt
21. feb - 22. feb 8 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Vintermøtet 2024 Scandic Hotel Alta
13. feb - 14. feb 7 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgivning Digitalt- nettmøte i Teams
08. feb 6 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Eksamen våren 2024 Microsoft Teams
januar 2024
15. jan - 19. jan 3 Statsforvalteren i Troms og Finnmark i samarbeid med Troms og Finnmark fylkeskommune Bærekraftsuka 2024 - digitale foredrag Teams
09. jan 2 Statsforvalteren og Nav Troms og Finnmark Seminar om nye verktøy i Kvalifiseringsprogrammet (KVP) Digitalt
09. jan 2 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Nettseminar Leve hele livet: Aldersvennlig samfunn - generasjonsleker og frivillighet Microsoft Teams
Dato Arrangement
juni 2024
18. jun Nettseminar om skutertaxi (leiekjøring)
18. jun - 19. jun Velkommen til nettverk for samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling
14. jun Nettseminar 5 om ny opplæringslov
13. jun - 14. jun Kurs i offentlig helsearbeid for turnusfysioterapeuter 13. og 14. juni 2024
13. jun Nettseminar 4 om ny opplæringslov
12. jun - 13. jun Nettverkssamling for ACT/FACT og FACT-ung team
07. jun Nettseminar 3 om ny opplæringslov
06. jun Nettseminar 2 om ny opplæringslov
05. jun - 06. jun Barnevernledersamling 2024
05. jun Nettseminar 1 om ny opplæringslov
04. jun Erfaringssamling- fosterhjemsomsorgen i Troms og Finnmark
mai 2024
31. mai Frokostmøte med Statsforvalteren sin enhet for helse og omsorg
29. mai - 30. mai Helseledersamling i Finnmark
28. mai - 29. mai Velkommen til fagsamling for barnehagemyndighetene i Troms og Finnmark
22. mai Ekspertkurs i økonomisk rådgivning
22. mai - 23. mai Helseledersamling i Troms
08. mai Nettseminar for gjeldsrådgivere og veiledere i Nav
02. mai Seminar om nye verktøy i Kvalifiseringsprogrammet (KVP)
april 2024
30. apr Nettseminar: midlertidig botilbud etter sosialtjenesteloven
23. apr - 24. apr Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgivning
18. apr Digitalt fagseminar - Konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)
03. apr - 04. apr Fagsamling for kontaktpersoner i nettverk for forebygging av vold, overgrep, krenkelser og omsorgssvikt for barn og unge i kommunene
02. apr Nettseminar om den nye boligsosiale loven
mars 2024
20. mar Seminar om nye verktøy i Kvalifiseringsprogrammet (KVP)
18. mar - 20. mar 1.gruppeveiledning og akuttmedisinkurs - Øst-Finnmark
15. mar Skogdag på Finnsnes 15. mars
15. mar Barnets beste - frå teori til praksis
12. mar - 13. mar Samarbeidskonferansen 2024
12. mar Nettseminar: Saksbehandlingsregler etter sosialtjenesteloven og forvaltningsloven
11. mar Barnets beste - fra teori til praksis
07. mar - 08. mar Kurs i akuttmedisin for LIS-1 leger 7.-8. mars
06. mar - 08. mar 1.gruppeveiledning og akuttmedisin - Vestgruppe og Midtgruppe
februar 2024
28. feb Nettseminar for gjeldsrådgivere og veiledere i Nav
21. feb Seminar om nye verktøy i Kvalifiseringsprogrammet (KVP)
21. feb - 22. feb Vintermøtet 2024
13. feb - 14. feb Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgivning
08. feb Eksamen våren 2024
januar 2024
15. jan - 19. jan Bærekraftsuka 2024 - digitale foredrag
09. jan Seminar om nye verktøy i Kvalifiseringsprogrammet (KVP)
09. jan Nettseminar Leve hele livet: Aldersvennlig samfunn - generasjonsleker og frivillighet