Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
mars 2023
22. mar - 23. mai 12 - 21 Oppvekst og barnevernavdelingen Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæring, grunnskole og videregående opplæring for voksne 2022/2023 Clarion Hotel The Edge, Tromsø
mai 2023
03. mai 18 Statsforvalteren i Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark, Sametinget, RVTS Midt og RVTS Nord Barns beste - forebygging av vold og overgrep mot barn unge Digitalt
Dato Arrangement
mars 2023
22. mar - 23. mai Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæring, grunnskole og videregående opplæring for voksne 2022/2023
mai 2023
03. mai Barns beste - forebygging av vold og overgrep mot barn unge