Svakere økonomiske resultater

Foreløpige regnskapstall for 2019 viser at de fleste kommunene i fylket hadde svakere utvikling i økonomien enn året før.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.04.2020

Netto driftsresultat er redusert for de fleste kommunene i fylket sammenliknet med året før, og 27 av 43 kommuner hadde negative netto driftsresultater.  

Kun syv kommuner i Troms og Finnmark hadde et netto driftsresultat over det anbefalte nivået på 1,75 %, dette var alle tidligere Finnmarkskommuner: Måsøy (5,8 %), Kautokeino (5,6 %), Lebesby (4,7 %), Nesseby (3,1 %), Hammerfest (3,0 %), Nordkapp (3,0 %) og Båtsfjord (2,0 %).

Disposisjonsfondene for fylket samlet er redusert siste år. Det er stor variasjon mellom kommunene og 17 kommuner har disposisjonsfond over landsgjennomsnittet på 10,8 %.  

Netto lånegjeld i fylket har økt siste år, og er samlet ca. 20 prosentpoeng over landsgjennomsnittet og dermed høyest av fylkene i landet. Lånegjelden har økt for 32 av 43 kommuner i fylket i løpet av 2019.

Inn og utmeldinger av ROBEK

Troms og Finnmark har i dag kun Karasjok kommune innmeldt i ROBEK-registeret. Karasjok ble innmeldt høsten 2019.

Torsken kommune ble utmeldt ved årsskiftet i forbindelse med at kommunen slo seg sammen med Tranøy, Berg og Lenvik til nye Senja fra 01.01.2020.

Porsanger fikk et stort underskudd i 2018 som kommunen ikke har klart å dekke inn i 2019. Underskuddet utgjør mer enn 3 % av brutto driftsinntekter fratrukket disposisjonsfond og kvalifiserer for innmelding i ROBEK. Når kommunens regnskap for 2019 er endelig fastsatt melder Statsforvalteren Porsanger inn i ROBEK. 

Underskudd 2019

Flere kommuner i fylket har regnskapsmessig underskudd i 2019 som må dekkes inn i løpet av de to neste årene for å unngå innmelding i ROBEK.

 

Statsforvalteren har laget en kort rapport som du finner du her.

 

Kontaktpersoner