Svakere økonomiske resultater

Foreløpige regnskapstall for 2019 viser at de fleste kommunene i fylket hadde svakere utvikling i økonomien enn året før.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.04.2020

Netto driftsresultat er redusert for de fleste kommunene i fylket sammenliknet med året før, og 27 av 43 kommuner hadde negative netto driftsresultater.  

Kun syv kommuner i Troms og Finnmark hadde et netto driftsresultat over det anbefalte nivået på 1,75 %, dette var alle tidligere Finnmarkskommuner: Måsøy (5,8 %), Kautokeino (5,6 %), Lebesby (4,7 %), Nesseby (3,1 %), Hammerfest (3,0 %), Nordkapp (3,0 %) og Båtsfjord (2,0 %).

Disposisjonsfondene for fylket samlet er redusert siste år. Det er stor variasjon mellom kommunene og 17 kommuner har disposisjonsfond over landsgjennomsnittet på 10,8 %.  

Netto lånegjeld i fylket har økt siste år, og er samlet ca. 20 prosentpoeng over landsgjennomsnittet og dermed høyest av fylkene i landet. Lånegjelden har økt for 32 av 43 kommuner i fylket i løpet av 2019.

Inn og utmeldinger av ROBEK

Troms og Finnmark har i dag kun Karasjok kommune innmeldt i ROBEK-registeret. Karasjok ble innmeldt høsten 2019.

Torsken kommune ble utmeldt ved årsskiftet i forbindelse med at kommunen slo seg sammen med Tranøy, Berg og Lenvik til nye Senja fra 01.01.2020.

Porsanger fikk et stort underskudd i 2018 som kommunen ikke har klart å dekke inn i 2019. Underskuddet utgjør mer enn 3 % av brutto driftsinntekter fratrukket disposisjonsfond og kvalifiserer for innmelding i ROBEK. Når kommunens regnskap for 2019 er endelig fastsatt melder Statsforvalteren Porsanger inn i ROBEK. 

Underskudd 2019

Flere kommuner i fylket har regnskapsmessig underskudd i 2019 som må dekkes inn i løpet av de to neste årene for å unngå innmelding i ROBEK.

 

Statsforvalteren har laget en kort rapport som du finner du her.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.