Søknad om mellomlagring av farlig avfall

Høringsfrist:
2. desember 2019

Sjøgren Gjenvinning AS søker Fylkesmannen om å få motta og mellomlagre farlig avfall på sitt område i Hammerfest.

Publisert 31.10.2019

Søker driver allerede med gjenvinning, containerutleie og transport av avfall fra næringsvirksomheter.

For å tilby kundegruppen en komplett avfallsløsning, søker Sjøgren Gjenvinning AS om tillatelse til mottak, pakking og mellomlagring av inntil 40 tonn farlig avfall i året. Avfallet vil bli sendt videre til godkjent mottak for behandling. 

Hele søknaden, med tilhørende dokumenter, finner du i høyre kolonne.

Før vedtak treffes, gis berørte parter anledning til å uttale seg.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen på tlf. 78 95 03 00. Eventuelle merkander til søknaden sendes innen 2. desember 2019 på e-post til fmtfpost@fylkesmannen.no eller per post til:

Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Statens hus
9815 Vadsø