Askespredning

Oppdatert 21.12.2022

Dersom du ønsker at asken din skal spres for vinden, kan du selv søke Statsforvalteren om tillatelse. Også etterlatte kan få tillatelse til å spre aske hvis det blir dokumentert at avdøde ønsket dette. Foreldre kan få tillatelse til å spre asken etter avdøde barn under 18 år.

Askespredning er et alternativ til gravlegging. Det er ikke mulighet for å få navn og data på et gravminne dersom du velger askespredning. Det er heller ikke anledning til å dele asken ved at den spres på ulike steder eller ved at en del gravlegges mens en annen del spres for vinden. 

Sted for askespredning

  • Ved spredning i sjøen er det ikke krav om at det skal skje på åpent hav. Askespredning kan tillates også i fjorder, elver, vassdrag og øvrig ferskvann, men området må ha et øde preg. Dersom det er mye fritidstrafikk i området eller det er strender eller mye bebyggelse, vil du normalt ikke få tillatelse. 
  • Når det gjelder spredning på land, er det områdets karakter heller enn antall meter over havet som vektlegges. Askepredning blir tillatt i områder som ikke er bebygd, og der området har et øde preg. Det blir lagt vekt på at asken kan tas opp i naturens kretsløp. 

Slik søker du

Bruk gjerne vårt digitale skjema. Skjemaet er en sikker løsning og krever derfor innlogging via ID-porten. Søknaden behandles av Statsforvalteren i fylket der du ønsker asken spredt.

Du kan selvsagt også søke i form av et vanlig brev. Da sender du søknaden til Statsforvalteren i det fylket der du ønsker asken spredt. For å kunne søke må du ha fylt 15 år. 

Privat gravplass

Det kan bare gis tillatelse til privat gravplass hvis det er særskilt offentlig interesse knyttet til gravstedet, for eksempel hvis gravstedet blir lagt i tilknytning til en institusjon som er etablert med bakgrunn i avdødes liv og virke innen kunstnerisk, vitenskapelig eller annen virksomhet.

Vis mer

Slik søker du om askespredning

Søknad på egne vegne før du dør

Send inn:

• Navn, adresse og personnummer
• Ønsket sted for askespredning. (Legg ved kart hvor du krysser av ønsket punkt. Kart for Troms og Finnmark kan lastes ned fra NordAtlas.)

Last ned søknadsmal: Søke selv (Word-dokument)

Du kan også søke med elektronisk skjema.


 

Søknad for en som har gått bort

Send inn:

• Navn, adresse og personnummer
• Ønsket sted for askespredning. (Legg ved kart hvor du krysser av ønsket punkt. Kart for Troms og Finnmark kan lastes ned fra NordAtlas.)
• Dødsdato
• Skriftlig bekreftelse med underskrift fra to personer på at askespredning var avdødes ønske.

Last ned søknadsmal: For etterlatte (Word-dokument)

Du kan også søke med elektronisk skjema.

 


Søknaden sendes hit

Vil du spre asken din i Troms og Finnmark fylke, søker du til Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Søknad sendes i posten til

Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Postboks 700
9815 Vadsø

eller send e-post til sftfpost@statsforvalteren.no

Du kan også søke med elektronisk skjema.

Vil du spre asken i et annet fylke, søker du til statsforvalteren der.

NB. Svar på søknaden kommer som brev i posten, selv om du søker elektronisk.  

Trenger du veiledning?

Om du ønsker råd om hvilke steder som kan være egnet for askespredning, ta gjerne kontakt med oss.