Trygt og godt barnehagemiljø

Barn på vei til barnehagen

Alle barn skal ha det trygt og godt i barnehagen. Hvis du opplever at ditt barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø må du ta kontakt med barnehagen.  Om du ikke får hjelp fra barnehagen eller kommunen, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren.

Loga sámegillii Les på samisk her                                                                                                            

 

 

 

Barnehagen skal sørge for at alle barn har det trygt og godt

Om du mener at barnehagen ikke gjør nok for at barnet ditt skal ha et trygt og godt barnehagemiljø, kan du ta kontakt med barnehagemyndigheten i din kommune.  

Alle som jobber i barnehagen må følge med med på at barna har det bra. Hvis en voksen vet om, eller tror at et barn blir mobbet, plaget eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid:

 • gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang
 • si i fra til styrer i barnehagen
 • undersøke hva som har skjedd
 • sette inn tiltak, og lage en plan for å sørge for at barnet får et trygt og godt barnehagemiljø

Si i fra til styrer i barnehagen først

Dersom barnet ditt ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, må du ta kontakt med styrer i barnehagen. Styrer i barnehagen skal ta det barnet ditt eller du opplever i barnehagen på alvor og undersøke det som har skjedd.

Hvis et barn eller foreldrene til barnet sier at barnet ikke har det bra, må barnehagen alltid undersøke hva som har skjedd. 

Styrer har ansvar for at barnehagen:

 • undersøker saken
 • lager en skriftlig plan om hvordan de skal arbeide for at barnet ditt skal få det trygt og godt i barnehagen
 • samarbeider med foreldrene slik at barnet får en trygg og god barnehagehverdag

Barnehagen må lage en plan 

Hvis barnehagen får vite at barnet ditt ikke har det bra i barnehagen, må de lage en skriftlig plan for å sikre at barnet får en trygg barnehagedag.

Planen skal inneholde:

 • hvilke problemer som skal løses
 • hva barnehagen har planlagt av tiltak
 • når tiltakene skal gjennomføres
 • hvem som skal gjennomføre tiltakene
 • når tiltakene skal evalueres. Du kan be om å få være med på evalueringen av planen.

Alle kommuner har en barnehagemyndighet

Kommunen er lokal barnehagemyndighet både for kommunale og private barnehager. Kommunen skal gi veiledning om og sørge for at barnehagene drives i samsvar med barnehageloven. Kommunen har ansvar for at alle barnehagene gir barna et trygt og godt barnehagemiljø.

Meld fra til Statsforvalteren

Dersom du opplever at den lokale barnehagemyndigheten ikke foretar seg noe, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren. Vi vil ta kontakt med barnehagemyndigheten i din kommune og be de å følge opp at barnehagen sikrer at barnet ditt har et trygt og godt barnehagemiljø.  

Forskjellen på barnehageeier og barnehagemyndigheten

Barnehageeiere har ansvar for tilbudet i den enkelte barnehage, enten barnehageeier er en kommune eller privat. Private barnehager eies hovedsakelig av foreldre, enkeltpersoner, foreninger og ideelle organisasjoner.  Barnehagene kan være frittstående barnehage eller små kjeder. De kan også  tilhøre store konsern.

Barnehagemyndighet er kommunen. Kommunen skal gi veiledning om og påse at barnehagene drives i samsvar med bestemmelsene i barnehageloven med forskrifter.