Seminar om samisk opplæring

Samiske barn i tradisjonelle kofter

Nettseminarene gir skoleeiere og foresatte til samiske barnehagebarn og elever nyttig informasjon om rettighetene til samisk opplæring.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.03.2023

Statsforvalteren har i år arrangert to nettseminarer om temaet. Det ene er rettet mot foresatte, mens det andre er rettet mot skoleeiere.

De to seminarene skal være med å sikre god innsikt i rettighetene til samiske barnehagebarn og elever. 

Seminarene arrangeres i samarbeid mellom statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag.

Samisk språk i barnehage og skole for foresatte

Dette nettseminaret gir deg informasjon om:

 • Samiske barnehagetilbud
 • Retten til samisk opplæring i grunnopplæringen
 • Organisering av opplæringen
 • Fag- og timefordeling
 • Fjernundervisning

Seminaret er nyttig for foresatte til samiske barnehagebarn og samiske elever i grunnopplæringen.

Program

Nasjonalt nettseminar om samisk språk i barnehage og skole for foresatte:

 • Velkommen. Situasjonen for samisk i dag.
  Guri Adelsten Iversen, oppvekst- og velferdsdirektør, Statsforvalteren i Nordland 
 • Samisk språk og kultur i barnehagen.
  Liv Ingegerd Selfjord, seniorrådgiver, Statsforvalteren i Trøndelag
 • Opplæringslova kapittel 6, retten til samisk opplæring.
  Markus Setså Borge, jurist, Statsforvalteren i Nordland
 • Samiske læreplaner i første- og andrespråk. Fag- og timefordeling for elever med samisk.
  Kevin Johansen, seniorrådgiver, Statsforvalteren i Nordland
 • Organisering av samisk språkopplæring.
  Marit Helene Pedersen, seniorrådgiver, Statsforvalteren i Troms og Finnmark
 • Avslutning.
  Statsforvalteren i Nordland 

Nettseminar for skoleeiere utenfor forvaltningsområdet for samisk språk:

Dette nettseminaret gir deg informasjon om:

 • Retten til samisk opplæring
 • Organisering av opplæringen
 • Fag- og timefordeling
 • Studiehjemler for samisklærere
 • Statstilskudd
 • Fjernundervisning

Seminaret er nyttig for kommunedirektører, kommunalsjefer, rektorer og  lærere i kommunale og private skoler. Vi anbefaler også kommuner som i dag ikke har samisk opplæring til å se opptaket.

Program

Nasjonalt nettseminar for skoleeiere.

 • Velkommen. Situasjonen for samisk opplæring i dag.
  Guri Adelsten Iversen, oppvekst- og velferdsdirektør, Statsforvalteren i Nordland 
 • Opplæringslova kapittel 6, retten til samisk opplæring.
  Markus Setså Borge, jurist, Statsforvalteren i Nordland
 • Endringer i statstilskudd og føring i GSI for kommuner og privatskoler med samiske elever.
  Marit Helene Pedersen seniorrådgiver, Statsforvalteren i Troms og Finnmark
 • Samiske læreplaner i første- og andrespråk. Fag- og timefordeling for elever med samisk.
  Kevin Johansen, seniorrådgiver, Statsforvalteren i Nordland
 • Kort om samisk opplæring gitt som fjernundervisning.
  Tore Høgås, seniorrådgiver, Utdanningsdirektoratet
 • Vurdering i samisk. Gjennomgang av forskrift og læreplaner.
  Tone Vindegg, Utdanningsdirektoratet
 • Studiehjemler som virkemiddel for rekruttering av samisklærere.
  Liv Ingegerd Selfjord, seniorrådgiver, Statsforvalteren i Trøndelag
 • Avslutning.
  Statsforvalteren i Nordland