Lær mer om retten til samiskopplæring

Vil du lære mer om barns rett til samiskopplæring og hvordan det kan organiseres? Her finner presentasjoner fra nasjonalt nettseminar om samiskopplæring.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.11.2020

Alle samiske barn har etter opplæringsloven rett til opplæring i eller på samisk uansett hvor de bor.

Nettseminaret

I seminaret går vi igjennom den lovfestede retten til opplæring, organisering av samiskopplæring, fag- og timefordeling for elever med samisk i fagkretsen og rekruttering av samisklærere.

Seminaret passer for kommunedirektører, skoleeiere, rektorer og alle som har ansvar for å gi opplæring i samisk.

Nettseminaret er laget i samarbeid med Statsforvalterene i Nordland og Trøndelag.

Prensentasjoner fra nettseminaret i PDF-format:

 

Samisk opplæring i Norge

I dag er det totalt ca. 2500 elever som får samiskopplæring av lærere ved egne skoler eller som fjernundervisning. Opplæringen gis i de tre offisielle samiske språkene: nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har i oppdraget fra Utdanningsdirektoratet oppgaven med å informere om og koordinere fjernundervisning i nordsamisk.

Vi samarbeider med Sámi allaskuvla, Sametinget og alle tilbydere av nordsamisk fjernundervisning for å gi fjernundervisning av god kvalitet til de 250 elevene i de rundt 80 kommunene i landet som ikke har stedlige nordsamiske lærere.

Stadig flere samiske barn og ungdommer ønsker å lære samisk og de digitale mulighetene gjør det i dag lettere å gi god fjernundervisning enn bare for noen få år siden.

Fylkesmannen gir også informasjon om rutiner for starttilskudd for samiskopplæring gjennom året.