Praksisendring for friskoler som gir samiskopplæring

Friskoler kan gi samiskopplæring som fjernundervisning. Friskoler trenger ikke Utdanningsdirektoratets godkjenning av fag- og timefordeling for samiskelever. Dette er nytt i praksisendringen til Utdanningsdirektoratet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.04.2020

Utdanningsdirektoratet har innført en praksisendring for opplæring i samisk som første- eller andrespråk i friskoler. Se  Utdanningsdirektoratets nettside.


Friskolen må sørge for dette:

Det er fortsatt slik at elever på friskoler ikke har rett til å kreve opplæring i eller på samisk, og friskolene har heller ikke plikt til å tilby dette. Dersom friskoler ønsker å tilby elevene opplæring i samisk som første- eller andrespråk, må de sørge for følgende:

  • En fag- og timefordeling som gir tilstrekkelig tid til opplæring i samisk.
  • Fag- og timefordelingen for elevene, som får slik opplæring, fastsettes i tråd med den til enhver tid gjeldende fag- og timefordelingens bestemmelser for elever med opplæring i samisk.

Skolen behøver ikke direktoratets godkjenning av fag- og timefordelingen for elever som får opplæring i samisk som første- eller andrespråk.


Søk om tilskudd innen 15. november

Friskoler som velger å tilby opplæring i samisk som første- eller andrespråk kan søke om tilskudd til samisk språkopplæring fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark.
Dersom skolen oppfyller kriteriene for tilskuddet kan opplæringen bli gitt som fjernundervisning

Søknadsfristen er 15. november hvert år.