Inkluderende barnehage- og skolemiljø

Inkluderende barnehage- og skolemiljø er et samlingsbasert tilbud for barnehager og skoler som ønsker å jobbe med trygge og gode barnehage- og skolemiljø. 

Flere kommuner fra Troms og Finnmark deltar. Opplegget er felles sentrale samlinger og fylkessamlinger, utviklingsarbeid på egen arbeidsplass, lærende nettverk og så får kommunene penger til en lokal ressursperson. 

Utdanningsdirektoratet organiserer tilbudet i puljer. Hver pulje varer i to år.

Tema og organisering

Deltakerne skal jobbe med trygge og gode barnehage- og skolemiljø, regelverk, organisasjon og ledelse og lære mer om forebygging, avdekking og håndtering av mobbing.

Vi ønsker å oppnå en varig praksisendring som når flest mulig, og utviklingsarbeidet skal derfor primært foregå i form av barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling og arbeid i lærende nettverk. Barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling vil si at barnehager og skoler, med ledere og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Målet er å videreutvikle praksis innen arbeidet med barnehagemiljø, skolemiljø, mobbing og andre krenkelser.

Deltakerne skal delta på nasjonale og regionale samlinger med forelesninger og gruppearbeid. Mellom samlingene arbeider deltakerne lokalt med aktuelle problemstillinger i egen praksis. I tillegg skal deltakerne være med i lærende nettverk som ledes av kommunen. Nettverkene er en møteplass for erfaringsutveksling, refleksjon og faglig utvikling.

Kommunene som deltar får støtte til en lokal ressursperson som følger opp arbeidet i kommunen, i barnehagene og på skolene.

Vi oppfordrer kommunene til å involvere PP-tjenesten i utviklingsarbeidet. Målet er at PP-tjenesten kan være en del av det lokale støtteapparatet for barnehager og skoler.

Innenfor disse rammene er det rom for å tilrettelegge arbeidet til lokale forhold. 

Kilde: Utdanningsdirektoratet