Har du rett til samisk opplæring i skolen?

Statsforvalterne inviterer til to nettseminar om samisk opplæring 1. og 2. februar. Det første er for skoleeiere, det andre går på kveldstid og er for foreldre og barn. For foreldre og barn er det også informasjon om samisk språk i barnehagen.

Publisert 11.01.2023

Retten til samisk opplæring gjelder i hele landet, men rettighetene er ulikt regulert i offentlige og private skoler, og i og utenfor forvaltningskommunene. I Troms og Finnmark er Kåfjord, Lavangen, Kautokeino, Karasjok, Tana, Nesseby, Porsanger og Tjeldsund forvaltningskommuner for samisk språk.

Nettseminaret for skoleeiere 1. februar handler om rettigheter for samiske elever utenfor forvaltningskommunene. Klikk her for ytterligere informasjon og påmelding til dette seminaret.

Nettseminaret 2. februar har foreldre og barn/elever som målgruppe. Klikk her for ytterligere informasjon og påmelding til dette seminaret.

Nettseminarene er et samarbeid mellom de tre nordligste statsforvalterne. Vi viser også til vår kurs- og konferanseside her: Kurs og konferanser | Statsforvalteren i Troms og Finnmark Informer gjerne videre i ditt nettverk om disse seminarene.