Stimuleringsmidler til barnevernledernettverk

Foto: Jarle Løv-Kjeldås / JLK Foto

Det er i år satt av kr 228 427 til stimulering av ledernettverkene.

Publisert 04.07.2024

Midlene skal bidra til at barnevernsledere på tvers av kommuner etablerer faste arenaer for samarbeid, lederutvikling og erfaringsutveksling. Midlene kan for eksempel benyttes til aktiviteter i barnevernsledernettverket knyttet til teamutvikling, prosesstøtte, ledertrening, veiledning og samlinger etc.

Det kan være særlig nyttig å få støtte fra ledelsesfaglige miljøer, og midlene kan benyttes til innkjøp av slik bistand.

Tildelingen skal bidra til at barnevernsledere deler erfaringer, støtter og veileder hverandre slik at deltakerne i ledernettverket styrker sitt lederskap og sin styring og ledelse av egen barneverntjeneste.

Kontaktpersoner