Landbruk og mat

Oppdatert 20.12.2023

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


28.06.2024

Varsel om oppstart av verneprosess for 11 skogområder

Vi starter nå opp med verneplan for 11 skogområder i Akershus og Buskerud. Alle som ønsker kan komme med innspill innen 15. september 2024.


27.06.2024

Starter arbeid med verneprosess for 11 skogområder i Akershus og Buskerud

Vi starter nå opp med verneplan for 11 skogområder i Akershus og Buskerud. Alle som ønsker kan komme med innspill innen 15. september 2024.


27.06.2024

Nå kan du søke tilskudd fra Buskerud jordbruksfond

Buskerud jordbruksfond ble opprettet ved gaver i 1918, og det er midler fra fondets renteavkastning som kan deles ut ved søknad. De som søker må eie eller ha bruksrett på dyrka eller dyrkbar jord i tidligere Buskerud fylke.


21.06.2024

Tre skogområder vernet i Østfold, Buskerud og Akershus

Kongen i statsråd vedtok i dag vern av 27 verdifulle skogområder i Norge. Tre av områdene ligger i Østfold, Buskerud og Akershus.


19.06.2024

Utvidet område med regionale miljøkrav

Forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus, og Gran kommune i Innlandet, er nå fastsatt og publisert på Lovdata.


12.06.2024

Fagskole frukt og bær starter opp til høsten

Fagskolen er basert på tre utdanningsvalg: fruktdyrking, bærdyrking og most- og sider-produksjon.


12.06.2024

Ikke kutt blomstene langs veiene!

Våre pollinerende insekter sliter. Derfor har landbruket en tilskuddsordning som skal hjelpe til med å bevare matfatet deres under blomstringen.


04.06.2024

Vær i forkant - redd tømmerverdiene dine!

Det er rapportert om høye funn av granbarkbille i flere kommuner i Buskerud, Akershus og Østfold. Ikke la barkbillene danse barkbilleboogie i skogen din, ta grep nå!


31.05.2024

Ungskog og ung skogentusiast

Vinneren av fotokonkurransen om det sprekeste bildet av ungskogpleie er Ola Kristen H. Selås.


28.05.2024

Matberedskap og urbant landbruk

Urban matdyrking bidrar til viktig kunnskap og mer lokal matproduksjon, samtidig som det bidrar til å styrke beredskapen vår. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel