Slik er vi organisert

Organisasjonskart med avdelinger og staber

Hos Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus er over 500 medarbeidere organisert i fire staber/enheter og syv fagavdelinger. 

Publisert 01.01.2021

Hovedsetet for embetet ligger i Moss, men vi har kontorer også i Drammen og i Oslo. 

Seksjonsoversikt i organisasjonskartet

Under de syv avdelingene, er det til sammen 26 seksjoner. Klikker du på dette organisasjonskartet, vil du se navn på seksjonene og seksjonslederne. 

Embetsledelsen

Kort om avdelingene og stabene


Publisert 01.01.2021

Embetsledelsen

Valgerd Svarstad Haugland er statsforvalter. Ingvild Aleksandersen er assisterende statsforvalter. Embetsledelsen har hovedkontor i Moss.


Publisert 01.01.2021

Administrasjonsstaben

Direktør Sten Yngve Solberg leder staben som har hovedkontor i Moss. 


Publisert 01.01.2021

Barnehage- og utdanningsavdelingen

Utdanningsdirektør Grethe Hovde Parr leder avdelingen som har hovedkontor i Oslo.


Publisert 01.01.2021, Sist endret 23.08.2022

Helseavdelingen

Fylkeslege Anne Hilde Crowo leder avdelingen som har hovedkontor i Moss. 


Publisert 01.01.2021

Juridisk avdeling

Avdelingsdirektør Hege Skaanes Nyhus leder avdelingen som har hovedkontor i Oslo.


Publisert 01.01.2021

Klima- og miljøvernavdelingen

Avdelingsdirektør Gunhild Dalaker Tuseth leder avdelingen som har hovedkontor i Drammen.


Publisert 01.01.2021

Kommunikasjonsenheten

Kommunikasjonssjef Liv Asta Ødegaard leder enheten som har hovedkontor i Moss.


Publisert 01.01.2021

Landbruksavdelingen

Landbruksdirektør Nina Glomsrud Saxrud leder avdelingen som har hovedkontor i Drammen.


Publisert 01.01.2021, Sist endret 23.08.2022

Sosial- og barnevernavdelingen

Avdelingsdirektør Mari Hagve leder avdelingen som har hovedkontor i Oslo. 


Publisert 01.01.2021

Samordningsstaben

Staben ledes av direktør Tor Håkon Skomsvold. 


Publisert 01.01.2021, Sist endret 04.01.2021

Samfunnssikkerhet- og beredskapsstaben

Direktør/fylkesberedskapssjef Christine Huseby Torjussen leder staben som har hovedkontor i Moss.


Publisert 01.01.2021, Sist endret 19.08.2021

Vergemålsavdelingen

Avdelingsdirektør Eldbjørg Sande leder avdelingen som har hovedkontor i Oslo.